Členovia Súdnej rady Slovenskej republiky

PREDSEDNÍČKA SÚDNEJ RADY

 • Mgr. Marcela KOSOVÁ
  Mgr. Marcela KOSOVÁ

  od 14.05.2024

PODPREDSEDA SÚDNEJ RADY

 • JUDr. Ing. Ján GANDŽALA PhD.
  JUDr. Ing. Ján GANDŽALA PhD.

  od 01.05.2022

ČLENOVIA SÚDNEJ RADY VOLENÍ SUDCAMI

 • JUDr. Marián FEČÍK
  JUDr. Marián FEČÍK

  od 06.02.2024

 • JUDr. Peter FARKAŠ
  JUDr. Peter FARKAŠ

  od 01.07.2022

 • JUDr. Ing. Ján GANDŽALA PhD.
  JUDr. Ing. Ján GANDŽALA PhD.

  od 30.11.2021

 • JUDr. Ayše PRUŽINEC EREN
  JUDr. Ayše PRUŽINEC EREN

  od 01.07.2022

 • JUDr. Ľuboš KUNAY
  JUDr. Ľuboš KUNAY

  od 08.09.2021

 • Mgr. Marcela KOSOVÁ
  Mgr. Marcela KOSOVÁ

  od 22.04.2022

 • JUDr. Peter BEBEJ
  JUDr. Peter BEBEJ

  od 01.07.2022

 • JUDr. Peter ŠAMKO
  JUDr. Peter ŠAMKO

  od 28.06.2023

ČLENOVIA SÚDNEJ RADY VOLENÍ NÁRODNOU RADOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 • neobsadené
  neobsadené

  od

 • neobsadené
  neobsadené

  od

 • prof. JUDr. Jaroslav KLÁTIK, PhD.
  prof. JUDr. Jaroslav KLÁTIK, PhD.

  od 17.04.2024

ČLENOVIA SÚDNEJ RADY VYMENOVANÍ VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 • JUDr. Ludmila JOANIDISOVÁ
  JUDr. Ludmila JOANIDISOVÁ

  od 03.11.2023

 • JUDr. Martin BEZÁK, PhD.
  JUDr. Martin BEZÁK, PhD.

  od 03.11.2023

 • JUDr. Magdaléna HROMCOVÁ
  JUDr. Magdaléna HROMCOVÁ

  od 03.11.2023

ČLENOVIA SÚDNEJ RADY VYMENOVANÍ PREZIDENTOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 • JUDr. Lajos MÉSZÁROS
  JUDr. Lajos MÉSZÁROS

  od 18.06.2019

 • prof. JUDr. PhDr. Tomáš GÁBRIŠ, PhD., LL.M., MA
  prof. JUDr. PhDr. Tomáš GÁBRIŠ, PhD., LL.M., MA

  od 24.11.2023

 • Mgr. et Mgr. Lucia BERDISOVÁ, PhD., LL.M.
  Mgr. et Mgr. Lucia BERDISOVÁ, PhD., LL.M.

  od 01.12.2021