Disciplinárne súdnictvo

30.08.2021

Disciplinárne súdnictvo vykonávalo svoje právomoci od 1. júla 2017 do 31. júla 2021. Od 1. augusta 2021 je disciplinárnym súdom pre sudkyne a sudcov Slovenskej republiky Najvyšší správny súd Slovenskej republiky. (1)

Disciplinárne súdnictvo pri Súdnej rade Slovenskej republiky tvorili  disciplinárne senáty a disciplinárne odvolacie senáty. Senáty boli vytvárané Súdnou radou Slovenskej republiky, ktorá nad nimi vykonávala dohľad v zákonom určenom rozsahu. 

Za  obdobie od 1. júla 2017 do 31. júla 2021 disciplinárne senáty a odvolacie disciplinárne senáty právoplatne rozhodli v 109 veciach. Vzhľadom na zánik disciplinárneho súdnictva pri Súdnej rade Slovenskej republiky uverejňujeme v rubrike Disciplinárne súdnictvo už len právoplatné rozhodnutia disciplinárnych senátov, usporiadané chronologicky podľa dátumu rozhodnutia. 

Ostatné historické údaje o disciplinárnom súdnictve, pôsobiacom pri Súdnej rade Slovenskej republiky sa nachádzajú v Kancelárii Súdnej rady Slovenskej republiky. 

(1) čl. 154g ods. 8 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s §101e ods. 1 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch v znení neskorších predpisov 
nzov

Informácia o 6. pracovnom stretnutí členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2022

Dňa 11. mája 2022 sa členky a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 27i ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republ…

11.05.2022
nzov

Predseda súdnej rady vyhlásil voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

Súdnej rade patrí právomoc predkladať vláde Slovenskej republiky návrhy kandidátov, ktorí by mali pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodných…

10.05.2022
nzov

Súdnej rade nedoručili žiaden návrh na kandidátov na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

Súdnej rade Slovenskej republiky opäť nebol doručený do zákonom stanovenej lehoty žiaden návrh na kandidáta alebo kandidátku na obsadenie funkcie s…

29.04.2022
nzov

Komisár pre spravodlivosť navštívil sídlo Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák dnes privítal v sídle súdnej rady komisára pre spravodlivosť Didiera Reyndersa. Okrem predsedu …

29.04.2022