Disciplinárny senát dnes zasadal vo veci návrhu predsedníčky súdnej rady

25.10.2019

Predsedníčka Súdnej rady SR, Lenka Praženková, realizovala ako jeden z oprávnených subjektov na podanie disciplinárneho návrhu svoju kompetenciu a včera podala návrh na začatie disciplinárneho konania voči sudcovi Vladimírovi Sklenkovi. K tomuto kroku pristúpila, keďže po úkonoch orgánov činných v trestnom konaní a následnej medializácii mal menovaný sudca dostatočný priestor na to, aby sa osobne, prostredníctvom médií alebo prostredníctvom nezávislého justičného orgánu vyjadril k veci, ktorá závažným spôsobom narúša dôveryhodnosť justície. Takto však nekonal, čím spochybnil svoju osobnú integritu a spôsobilosť vykonávať funkciu sudcu. Predsedníčka súdnej rady navrhla disciplinárnemu senátu odvolanie sudcu z funkcie a súčasne aj pozastavenie výkonu funkcie sudcu.

O dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu Vladimíra Sklenku rozhodoval trojčlenný disciplinárny senát už dnes. Predsedníčka súdnej rady oceňuje zodpovedný prístup predsedníčky a členov disciplinárneho senátu pri určovaní termínu neverejného zasadnutia. Predsedníčka senátu, Monika Jakubová, stanovila totiž po dohode s členmi senátu termín neverejného pojednávania už na 25. októbra 2019, teda iba deň po obdržaní disciplinárneho návrhu. Disciplinárny senát dnes vyhovel návrhu predsedníčky súdnej rady na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu.

nzov

Vyhlásenie Súdnej rady Slovenskej republiky o chorobnosti sudkýň a sudcov

(Uznesenie č. 256/2020 bolo prijaté 17 hlasmi za. Jedna členka súdnej rady nehlasovala)   Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna r…

14.10.2020
nzov

15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 27. októbra 2020 o 09:00 hod., Miestodržiteľský…

12.10.2020
nzov

Vyhlásenie predsedu Špecializovaného trestného súdu Jána Hrubalu a predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky Jána Mazáka, vo veci podania disciplinárneho návrhu na sudcu ŠTS Michala Trubana

Predseda Špecializovaného trestného súdu Ján Hrubala a predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák sa na dnešnom stretnutí dohodli na podan…

06.10.2020
nzov

Predseda súdnej rady vyhlásil hromadné výberové konanie

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák, vyhlásil 2. októbra 2020 hromadné výberové konanie pre vopred neurčený počet voľných miest su…

02.10.2020