Do súdnej rady vstupuje Peter Šamko

Publikované

Súdna rada Slovenskej republiky je ako významný orgán sudcovskej legitimity dnešným dňom posilnená o ďalšieho člena z radov sudcov. Dňa 27. júna tohto roka uplynie päťročné funkčné obdobie členke súdnej rady Kataríne Pramukovej. Dnes už je isté, že voľné miesto po nej prevezme sudca Krajského súdu v Bratislave Peter Šamko. Predsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky Jánovi Mazákovi bol do zákonom stanovenej lehoty doručený návrh jediného kandidáta. Návrh predložili Sudcovská rada Okresného súdu Bratislava I., Sudcovská rada Krajského súdu v Bratislave ako aj Združenie sudcov Slovenska.

Samotná voľba prebehla na zhromaždeniach sudcov v západoslovenskom volebnom obvode dňa 23. mája. O výsledkoch hlasovania dnes informovala predsedníčka hlavnej volebnej komisie Dana Wänkeová. Hlavnej volebnej komisii boli doručené zápisnice o priebehu a výsledkoch hlasovania, spolu s volebnou dokumentáciou od volebnej komisie v obvode Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Trnave, Krajského súdu v Trenčíne, Krajského súdu v Nitre a od volebnej komisie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku. Celkový počet sudcov, ktorí mali právo voliť v západoslovenskom volebnom obvode, bol 645 sudkýň a sudcov, túto možnosť z nich využilo 390, pričom v konečnom stave bol počet platných hlasovacích lístkov 350. Všetky boli „za“ vstup Petra Šamka do radov Súdnej rady Slovenskej republiky. „Voľby do súdnej rady boli bez problémov a prebehli hladko. Napriek tomu, že kandidoval len jeden kandidát, zúčastnilo sa 60 percent oprávnených voličov a 54 percent z oprávnených voličov odovzdalo hlas za kandidáta Petra Šamka“, priblížila výsledky hlasovania predsedníčka hlavnej volebnej komisie Dana Wänkeová. „Som veľmi milo prekvapený vysokou účasťou, ktorá bola na voľbách a je to pre mňa záväzok, aby som dobre reprezentoval v súdnej rade, prispel k správnym rozhodnutiam súdnej rady a je to pre mňa veľká česť a ocenenie mojej doterajšej práce“, uviedol Peter Šamko.

20230524_110648


Ďalšie tlačové správy

{{!-- Filetypes --}}