Európska sieť súdnych rád si zvolila nového prezidenta

11.06.2020

Každoročné valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád sa včera, dňa 10. júna 2020, z dôvodu pandémie ochorenia Covid 19 presunulo do online priestoru. Na tomto valnom zhromaždení sa z poverenia Súdnej rady Slovenskej republiky zúčastnila aj predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky JUDr. Lenka Praženková. Najvyšší predstavitelia súdnych rád členských krajín Európskej siete súdnych rád, ktorej členom je od roku 2005 aj Súdna rada Slovenskej republiky, si včera zvolili za prezidenta tejto významnej európskej justičnej siete pána Filippa Donatiho, člena Súdnej rady Talianskej republiky. Filippo Donati bude vykonávať svoj mandát do valného zhromaždenia 2022. Okrem voľby nového prezidenta siete boli na včerajšom programe zhromaždenia aj voľba 4 členov Výkonnej rady Európskej siete súdnych rád, zmena členského statusu na pozorovateľov súdnej rade Anglicka, súdnej rade Škótska a súdnej rade Severného Írska po odchode Veľkej Británie z Európskej Únie. Významnou udalosťou bolo aj hlasovanie za prijatie novej súdnej rady v európskom priestore, ktorá vznikla v januári 2020 vo Fínsku (National Courts Administration – Národná správa súdov), za člena Európskej siete súdnych rád.

nzov

Priamy prenos 16. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021

Priamy prenos 16. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021 je možné sledovať na uvedenom odkaze: https://www.facebook.com/sudnara…

14.10.2021
nzov

List predsedu Súdnej rady Poľskej republiky

Predseda Súdnej rady Poľskej republiky Pawel Styrna doručil 7. októbra 2021 predsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky Jánovi Mazákovi list, ktoré…

08.10.2021
nzov

Vyhlásenie hromadného výberového konania pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov v obvodoch krajských súdov

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil 7. októbra 2021, podľa § 28a ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v…

07.10.2021
nzov

17. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 17. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021, ktoré sa bude konať 27. októbra 2021 …

06.10.2021