Hlavná volebná komisia má za sebou zasadnutie

29.03.2022

Po tom, čo predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil voľby piatich členov súdnej rady, sa dnes stretla hlavná volebná komisia. V sídle súdnej rady zasadla za účelom preskúmania doručených návrhov kandidátok a kandidátov. Komisia sa okrem iného zaoberala aj postupom vo voľbách pre západoslovenský volebný obvod. V zmysle jej uznesenia  bude zostavená jedna kandidátna listina. Poradie kandidátov sa určí na základe získaného počtu hlasov. Prvá kandidátka alebo prvý kandidát v poradí obsadí miesto člena súdnej rady, uprázdnené po vzdaní sa funkcie členky súdnej rady. Kandidáti z druhej a tretej priečky zase v ďalších mesiacoch zaplnia miesta dvoch členov súdnej rady po uplynutí ich funkčného obdobia.
 
Hlavná volebná komisia však týmto stretnutím svoju činnosť nekončí. Najbližšie stretnutie si naplánovala na 4. apríla s tým, že počas neho zostavia zoznam kandidátov a dohodnú sa na ďalšom postupe.
 
O tom, kto zo sudkýň a sudcov Slovenskej republiky  nahradí v súdnej rade členku, ktorá sa vzdala svojej funkcie a kto sa stane členom/členkou súdnej rady namiesto tých, ktorým uplynie funkčné obdobie koncom júna 2022,  sa rozhodne vo  voľbách dňa 21. apríla 2022.

Uznesenie pdf - 145kB

nzov

Výkonná rada Európskej siete súdnych rád prijala stanovisko k finančnému ohodnoteniu sudcov

Dňa 25. mája 2023 prijali členovia Výkonnej rady Európskej siete súdnych rád, ktorej členom je aj Súdna rada Slovenskej republiky zastúpená jej pre…

29.05.2023
nzov

Ústavný súd nepozastavil účinnosť zákona č. 150/2022 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov

Ústavný súd Slovenskej republiky  vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 18/2022 o návrhu skupiny 30 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podľa…

28.05.2023
nzov

Názory, príspevky a vystúpenia v médiách členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) má podľa Ústavy Slovenskej republiky osemnásť členiek a členov. Pre legitimitu súdnej rady…

25.05.2023
nzov

Do súdnej rady vstupuje Peter Šamko

Súdna rada Slovenskej republiky je ako významný orgán sudcovskej legitimity dnešným dňom posilnená o ďalšieho člena z radov sudcov. Dňa 27. júna to…

24.05.2023