Hlavná volebná komisia má za sebou zasadnutie

Publikované

Po tom, čo predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil voľby piatich členov súdnej rady, sa dnes stretla hlavná volebná komisia. V sídle súdnej rady zasadla za účelom preskúmania doručených návrhov kandidátok a kandidátov. Komisia sa okrem iného zaoberala aj postupom vo voľbách pre západoslovenský volebný obvod. V zmysle jej uznesenia  bude zostavená jedna kandidátna listina. Poradie kandidátov sa určí na základe získaného počtu hlasov. Prvá kandidátka alebo prvý kandidát v poradí obsadí miesto člena súdnej rady, uprázdnené po vzdaní sa funkcie členky súdnej rady. Kandidáti z druhej a tretej priečky zase v ďalších mesiacoch zaplnia miesta dvoch členov súdnej rady po uplynutí ich funkčného obdobia.
 
Hlavná volebná komisia však týmto stretnutím svoju činnosť nekončí. Najbližšie stretnutie si naplánovala na 4. apríla s tým, že počas neho zostavia zoznam kandidátov a dohodnú sa na ďalšom postupe.
 
O tom, kto zo sudkýň a sudcov Slovenskej republiky  nahradí v súdnej rade členku, ktorá sa vzdala svojej funkcie a kto sa stane členom/členkou súdnej rady namiesto tých, ktorým uplynie funkčné obdobie koncom júna 2022,  sa rozhodne vo  voľbách dňa 21. apríla 2022.

Uznesenie pdf - 145kB


Ďalšie tlačové správy

{{!-- Filetypes --}}