Informácia o 5. pracovnom stretnutí členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2022

28.04.2022
Dňa 27. apríla 2022 sa členky a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 27i ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zišli na pracovnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo dištančnou formou. Pracovného stretnutia sa zúčastnilo 13 členiek a členov. Ostatní boli riadne ospravedlnení.

Účelom pracovného stretnutia bola širšia odborná diskusia o zákonných možnostiach postupu a rozhodovania súdnej rady v prípade návrhu negatívneho stanoviska kontrolnej komisie pri preverovaní majetkových pomerov a výkone dohľadu nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti.

Členky a členovia súdnej rady diskutovali k uvedenej problematike a záverom bolo určené, že postup súdnej rady, ktorého východiská boli načrtnuté na pracovnom stretnutí, bude predmetom rokovania súdnej rady.

Pracovné stretnutie trvalo od 13.00 do 13.50 hodiny.
nzov

Informácia o 6. pracovnom stretnutí členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2022

Dňa 11. mája 2022 sa členky a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 27i ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republ…

11.05.2022
nzov

Predseda súdnej rady vyhlásil voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

Súdnej rade patrí právomoc predkladať vláde Slovenskej republiky návrhy kandidátov, ktorí by mali pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodných…

10.05.2022
nzov

Súdnej rade nedoručili žiaden návrh na kandidátov na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

Súdnej rade Slovenskej republiky opäť nebol doručený do zákonom stanovenej lehoty žiaden návrh na kandidáta alebo kandidátku na obsadenie funkcie s…

29.04.2022
nzov

Komisár pre spravodlivosť navštívil sídlo Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák dnes privítal v sídle súdnej rady komisára pre spravodlivosť Didiera Reyndersa. Okrem predsedu …

29.04.2022