Informácia o 5. pracovnom stretnutí členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2022

Publikované
Dňa 27. apríla 2022 sa členky a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 27i ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zišli na pracovnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo dištančnou formou. Pracovného stretnutia sa zúčastnilo 13 členiek a členov. Ostatní boli riadne ospravedlnení.

Účelom pracovného stretnutia bola širšia odborná diskusia o zákonných možnostiach postupu a rozhodovania súdnej rady v prípade návrhu negatívneho stanoviska kontrolnej komisie pri preverovaní majetkových pomerov a výkone dohľadu nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti.

Členky a členovia súdnej rady diskutovali k uvedenej problematike a záverom bolo určené, že postup súdnej rady, ktorého východiská boli načrtnuté na pracovnom stretnutí, bude predmetom rokovania súdnej rady.

Pracovné stretnutie trvalo od 13.00 do 13.50 hodiny.

Ďalšie tlačové správy

{{!-- Filetypes --}}