Ján Gandžala sa stal novým členom Súdnej rady Slovenskej republiky

30.11.2021

Sudca Krajského súdu v Banskej Bystrici Ján Gandžala je novým členom súdnej rady. Výsledok voľby chýbajúceho člena dnes dopoludnia vyhlásil predseda hlavnej volebnej komisie Pavol Tomáš. O danú funkciu sa uchádzali dvaja kandidáti, pričom Ján Gandžala vyhral tesne nad sudkyňou Okresného súdu Žilina Gabrielou Dúbravkovou.

Celkový počet sudcov, ktorý mali právo voliť v stredoslovenskom volebnom obvode, bol 300. Túto príležitosť využilo 194 sudcov, pričom Ján Gandžala získal 100 hlasov. „Prevzatím osvedčenia o zvolení za člena súdnej rady preberáte na svoje plecia významný diel zodpovednosti za súdnu moc v Slovenskej republike. Zaväzujete sa, že budete dodržiavať a šíriť princíp pravdy, spravodlivosti a dôvery“, povedal predseda hlavnej volebnej komisie Pavol Tomáš.

Ján Gandžala nahradil voľné miesto po bývalej predsedníčke a členke súdnej rady Lenke Praženkovej. Tá sa koncom septembra tohto roku vzdala funkcie, pričom predseda súdnej rady Ján Mazák bezodkladne vyhlásil voľbu jednej členky/jedného člena súdnej rady sudkyňami a sudcami v stredoslovenskom volebnom obvode. „Vážim si dôveru, ktorú mi kolegovia zverili zvolením za člena súdnej rady. Táto dôvera ma zároveň zaväzuje k veľkej zodpovednosti. K výkonu funkcie člena súdnej rady sa budem snažiť pristupovať s pokorou, zodpovedne, uvedomujúc si dôležitosť tejto významnej funkcie z hľadiska celej justície najmä v tomto, pre justíciu, veľmi náročnom období“, priblížil Ján Gandžala, nový člen súdnej rady.

Návrh kandidáta na člena Súdnej rady Slovenskej republiky Jána Gandžalu predložila Sudcovská rada pri Krajskom súde v Banskej Bystrici. Jeho päťročné funkčné obdobie začína plynúť dnešným dňom.

 

nzov

Informácia o 1. pracovnom stretnutí členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2022

Dňa 13. januára  2022  sa členky a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 27i ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej r…

13.01.2022
nzov

Názory, príspevky a vystúpenia v médiách členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) má podľa Ústavy Slovenskej republiky osemnásť členiek a členov. Pre legitimitu súdnej rady…

13.01.2022
nzov

2. Zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 2. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční v dňoch 20. a 21. januára 2022 …

12.01.2022