Kandidátkou na dodatočnú sudkyňu Všeobecného súdu EÚ je Beatrix Ricziová

Publikované

Súdna rada Slovenskej republiky sa na šiestom tohtoročnom zasadnutí zaoberala voľbou kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie. O tento prestížny post v Luxemburgu sa uchádzala jediná kandidátka Beatrix Ricziová. V súvislosti s januárovým vyhlásením voľby ju nominovala ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky Mária Kolíková.

Súdna rada po dnešnom hlasovaní nominovala v poradí už šiestu kandidátku na obsadenie postu dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie. Kandidátka bola zvolená 13 hlasmi za, žiadnym proti a pri žiadnom zdržaní sa hlasovania. “Som veľmi vďačná členom súdnej rady, že mi prejavili svoju dôveru a pokúsim sa urobiť všetko preto, aby som ich nesklamala. V tejto súvislosti to zároveň vnímam ako veľký záväzok pracovať konzistentne a ešte viac na tom, aby som uspela  a aby som sa stala aj platným členom Všeobecného súdu Európskej únie“, vyjadrila sa Beatrix Ricziová krátko po vyhlásení výsledkov.

O jej pripravenosti na funkciu dodatočnej sudkyne Všeobecného súdu svedčí jej doterajšia prax. V roku 2007 bola vymenovaná za zástupkyňu Slovenskej republiky v konaniach pred Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev/Európskej únie. Z titulu tejto funkcie riadi tím právnikov a administratívnych pracovníkov v Kancelárii zástupcu SR pred súdmi Európskej únie. „Bola navrhnutá kvalitná kandidátka,  jej doterajšia kariéra a výsledky ako aj vypočutie pred súdnou radou dávajú záruky, že súdna rada posiela pred vládu skutočne kvalitného a odborne zdatného kandidáta“ vyjadril sa Ján Mazák predseda Súdnej rady Slovenskej republiky.

O tom, či sa Beatrix Ricziová postaví pred poradný panel zriadený podľa článku 255 Zmluvy o fungovaní Európskej únie rozhodne vláda, ktorá jej kandidatúru musí odsúhlasiť.


B.R. - 6

​​​​​​5C287864-AF15-4156-9990-1845A3885429


Ďalšie tlačové správy

{{!-- Filetypes --}}