Kandidátkou na dodatočnú sudkyňu Všeobecného súdu EÚ je Beatrix Ricziová

17.03.2022

Súdna rada Slovenskej republiky sa na šiestom tohtoročnom zasadnutí zaoberala voľbou kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie. O tento prestížny post v Luxemburgu sa uchádzala jediná kandidátka Beatrix Ricziová. V súvislosti s januárovým vyhlásením voľby ju nominovala ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky Mária Kolíková.

Súdna rada po dnešnom hlasovaní nominovala v poradí už šiestu kandidátku na obsadenie postu dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie. Kandidátka bola zvolená 13 hlasmi za, žiadnym proti a pri žiadnom zdržaní sa hlasovania. “Som veľmi vďačná členom súdnej rady, že mi prejavili svoju dôveru a pokúsim sa urobiť všetko preto, aby som ich nesklamala. V tejto súvislosti to zároveň vnímam ako veľký záväzok pracovať konzistentne a ešte viac na tom, aby som uspela  a aby som sa stala aj platným členom Všeobecného súdu Európskej únie“, vyjadrila sa Beatrix Ricziová krátko po vyhlásení výsledkov.

O jej pripravenosti na funkciu dodatočnej sudkyne Všeobecného súdu svedčí jej doterajšia prax. V roku 2007 bola vymenovaná za zástupkyňu Slovenskej republiky v konaniach pred Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev/Európskej únie. Z titulu tejto funkcie riadi tím právnikov a administratívnych pracovníkov v Kancelárii zástupcu SR pred súdmi Európskej únie. „Bola navrhnutá kvalitná kandidátka,  jej doterajšia kariéra a výsledky ako aj vypočutie pred súdnou radou dávajú záruky, že súdna rada posiela pred vládu skutočne kvalitného a odborne zdatného kandidáta“ vyjadril sa Ján Mazák predseda Súdnej rady Slovenskej republiky.

O tom, či sa Beatrix Ricziová postaví pred poradný panel zriadený podľa článku 255 Zmluvy o fungovaní Európskej únie rozhodne vláda, ktorá jej kandidatúru musí odsúhlasiť.


B.R. - 6

​​​​​​5C287864-AF15-4156-9990-1845A3885429

nzov

Výkonná rada Európskej siete súdnych rád prijala stanovisko k finančnému ohodnoteniu sudcov

Dňa 25. mája 2023 prijali členovia Výkonnej rady Európskej siete súdnych rád, ktorej členom je aj Súdna rada Slovenskej republiky zastúpená jej pre…

29.05.2023
nzov

Ústavný súd nepozastavil účinnosť zákona č. 150/2022 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov

Ústavný súd Slovenskej republiky  vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 18/2022 o návrhu skupiny 30 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podľa…

28.05.2023
nzov

Názory, príspevky a vystúpenia v médiách členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) má podľa Ústavy Slovenskej republiky osemnásť členiek a členov. Pre legitimitu súdnej rady…

25.05.2023
nzov

Do súdnej rady vstupuje Peter Šamko

Súdna rada Slovenskej republiky je ako významný orgán sudcovskej legitimity dnešným dňom posilnená o ďalšieho člena z radov sudcov. Dňa 27. júna to…

24.05.2023