List predsedu Súdnej rady Poľskej republiky

08.10.2021
Predseda Súdnej rady Poľskej republiky Pawel Styrna doručil 7. októbra 2021 predsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky Jánovi Mazákovi list, ktorého príloha obsahuje stanovisko poľskej súdnej rady (Krajowa rada sadownictva) zo dňa 30. júla 2021 k otázke nezávislého postavenia poľskej súdnej rady. Stanovisko je reakciou na rozhodnutie Súdneho dvora Európskej Únie zo dňa 15. júla 2021,  C-791/19. Súčasne požiadal o oznámenie tohto stanoviska  všetkým slovenským sudcom, právnikom a advokátom. 

List predsedu Súdnej rady Poľska pdf - 39kB
Stanovisko poľskej súdnej rady k Rozhodnutiu  Súdneho dvora EÚ_anglická verzia pdf - 82kB
Stanovisko poľskej súdnej rady k Rozhodnutiu  Súdneho dvora EÚ_francúzska verzia pdf - 91kB
Články Ústavy Poľskej republiky k súdnej rade_anglická verzia pdf - 131kB
Články Ústavy Poľskej republiky k súdnej rade_francúzska verzia pdf - 122kB
Zákon o Súdnej rade Poľska_anglická verzia pdf - 121kB
nzov

Priamy prenos 16. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021

Priamy prenos 16. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021 je možné sledovať na uvedenom odkaze: https://www.facebook.com/sudnara…

14.10.2021
nzov

Vyhlásenie hromadného výberového konania pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov v obvodoch krajských súdov

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil 7. októbra 2021, podľa § 28a ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v…

07.10.2021
nzov

17. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 17. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021, ktoré sa bude konať 27. októbra 2021 …

06.10.2021
nzov

Voľba jednej členky/jedného člena Súdnej rady Slovenskej republiky sudkyňami/sudcami v stredoslovenskom volebnom obvode

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky vyhlásil dňa 30. septembra 2021 podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 17 o…

30.09.2021