List predsedu Súdnej rady Poľskej republiky

08.10.2021
Predseda Súdnej rady Poľskej republiky Pawel Styrna doručil 7. októbra 2021 predsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky Jánovi Mazákovi list, ktorého príloha obsahuje stanovisko poľskej súdnej rady (Krajowa rada sadownictva) zo dňa 30. júla 2021 k otázke nezávislého postavenia poľskej súdnej rady. Stanovisko je reakciou na rozhodnutie Súdneho dvora Európskej Únie zo dňa 15. júla 2021,  C-791/19. Súčasne požiadal o oznámenie tohto stanoviska  všetkým slovenským sudcom, právnikom a advokátom. 

List predsedu Súdnej rady Poľska pdf - 39kB
Stanovisko poľskej súdnej rady k Rozhodnutiu  Súdneho dvora EÚ_anglická verzia pdf - 82kB
Stanovisko poľskej súdnej rady k Rozhodnutiu  Súdneho dvora EÚ_francúzska verzia pdf - 91kB
Články Ústavy Poľskej republiky k súdnej rade_anglická verzia pdf - 131kB
Články Ústavy Poľskej republiky k súdnej rade_francúzska verzia pdf - 122kB
Zákon o Súdnej rade Poľska_anglická verzia pdf - 121kB
nzov

Oznámenie o termíne a mieste konania ústnej časti hromadného výberového konania pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov

Oznámenie miesta a času uskutočnenia ústnej časti hromadného výberového konania pre obvod Krajského súdu v Bratislave Ústna časť hromadného…

30.11.2022
nzov

Súdna rada zvolila troch kandidátov na európske súdy

Voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie ako aj voľby na kandidátov na dvoch ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva vyhl…

15.11.2022
nzov

15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční: 15. novembra 2022 o 11.30 …

08.11.2022
nzov

Príhovor prezidenta ENCJ počas návštevy Výkonnej rady Európskej siete súdnych rád v Budapešti

V októbri toho roka sa členovia Výkonnej rady ENCJ stretli v Budapešti. Cieľ návštevy bol zistiť  aktuálny stav právneho štátu v Maďarsku a predovš…

28.10.2022