Ľuboš Kunay je novým členom Súdnej rady Slovenskej republiky

08.09.2021

Po dnešnom vyhlásení výsledkov volieb na chýbajúceho člena súdnej rady je najvyšší orgán sudcovskej legitimity opäť v plnej zostave. Po odchode Martina Michalanského, sudcu Krajského súdu v Košiciach, ktorý sa koncom júna tohto roka vzdal funkcie člena súdnej rady, ostalo jedno miesto voľné. Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák bezodkladne vyhlásil voľbu jednej členky alebo jedného člena súdnej rady sudcami vo východoslovenskom volebnom obvode.

O túto funkciu sa uchádzal jeden kandidát, ktorého navrhla Sudcovská rada Krajského súdu v Košiciach. Išlo o sudcu občianskoprávneho kolégia Krajského súdu v Košiciach, Ľuboša Kunaya. Voľba sa uskutočnila v utorok 7. septembra 2021. Celkovo malo právo voliť v spomínanom obvode 342 sudcov. Ľuboš Kunay získal 202 hlasov a bol tak zvolený za člena súdnej rady. Jeho päťročné funkčné obdobie začína plynúť dnešným dňom.

Ľuboš Kunay vykonáva funkciu sudcu od roku 1995, špecializuje sa na občianskoprávny úsek. V roku 2012 bol vymenovaný do funkcie predsedu senátu krajského súdu.

nzov

Informácia o 6. pracovnom stretnutí členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2022

Dňa 11. mája 2022 sa členky a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 27i ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republ…

11.05.2022
nzov

Predseda súdnej rady vyhlásil voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

Súdnej rade patrí právomoc predkladať vláde Slovenskej republiky návrhy kandidátov, ktorí by mali pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodných…

10.05.2022
nzov

Súdnej rade nedoručili žiaden návrh na kandidátov na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

Súdnej rade Slovenskej republiky opäť nebol doručený do zákonom stanovenej lehoty žiaden návrh na kandidáta alebo kandidátku na obsadenie funkcie s…

29.04.2022
nzov

Komisár pre spravodlivosť navštívil sídlo Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák dnes privítal v sídle súdnej rady komisára pre spravodlivosť Didiera Reyndersa. Okrem predsedu …

29.04.2022