Ľuboš Kunay je novým členom Súdnej rady Slovenskej republiky

08.09.2021

Po dnešnom vyhlásení výsledkov volieb na chýbajúceho člena súdnej rady je najvyšší orgán sudcovskej legitimity opäť v plnej zostave. Po odchode Martina Michalanského, sudcu Krajského súdu v Košiciach, ktorý sa koncom júna tohto roka vzdal funkcie člena súdnej rady, ostalo jedno miesto voľné. Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák bezodkladne vyhlásil voľbu jednej členky alebo jedného člena súdnej rady sudcami vo východoslovenskom volebnom obvode.

O túto funkciu sa uchádzal jeden kandidát, ktorého navrhla Sudcovská rada Krajského súdu v Košiciach. Išlo o sudcu občianskoprávneho kolégia Krajského súdu v Košiciach, Ľuboša Kunaya. Voľba sa uskutočnila v utorok 7. septembra 2021. Celkovo malo právo voliť v spomínanom obvode 342 sudcov. Ľuboš Kunay získal 202 hlasov a bol tak zvolený za člena súdnej rady. Jeho päťročné funkčné obdobie začína plynúť dnešným dňom.

Ľuboš Kunay vykonáva funkciu sudcu od roku 1995, špecializuje sa na občianskoprávny úsek. V roku 2012 bol vymenovaný do funkcie predsedu senátu krajského súdu.

nzov

Súdnej rade Slovenskej republiky nedoručili žiaden návrh na kandidátov na sudcov Všeobecného súdu Európskej únie

Ešte v júli tohto roku vyhlásil predseda Súdnej rady  Ján Mazák voľby na dodatočného sudcu a sudcu Všeobecného súdu Európskej únie. Oprávnení navrh…

16.09.2021
nzov

15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021, ktoré sa bude konať 28. septembra 202…

14.09.2021
nzov

Lenka Praženková sa vzdala funkcie členky Súdnej rady Slovenskej republiky

JUDr. Lenka Praženková, predsedníčka senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, dnes, t.j. 14. septembra 2021, doručila predsedovi Súdnej rady S…

14.09.2021
nzov

Vyhlásenie výberového konania na funkciu odborného justičného stážistu pre vopred určený počet voľných miest stážistov v obvode krajských súdov

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil 10. septembra 2021, podľa § 149a ods. 2 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediaci…

10.09.2021