Metodické usmernenie vo voľbách členov/členiek Súdnej rady Slovenskej republiky konaných 21. apríla 2022 v západoslovenskom volebnom obvode

Publikované

V západoslovenskom volebnom obvode sa budú vo voľbách konaných 21. apríla 2022 voliť traja členovia/tri členky. Jeden člen/jedna členka sa bude voliť so zreteľom na to, že Marcela Kosová sa vzdala funkcie členky súdnej rady; ďalší dvaja členovia /dve členky sa budú voliť namiesto dvoch členov súdnej rady, ktorým končí funkčné obdobie.

So zreteľom na to musia oprávnení navrhovatelia v západoslovenskom volebnom obvode navrhovať 1) osobitne kandidátov/kandidátky na miesto uprázdnené po Marcele Kosovej a 2) osobitne na dve miesta členov/členiek súdnej rady, ktoré sa uvoľnia v dôsledku uplynutia funkčného obdobia.

Na základe takto vykonaného návrhového oprávnenia sa vytvoria dve kandidátne listiny; jedna listina pre voľby náhradného člena/členky súdnej rady, ktorý sa stane členom/členkou ihneď po vykonaní volieb, druhá listina pre voľby dvoch nových členov/členiek, ktorých funkčné obdobie začne po uplynutí funkčného obdobia dvoch členov súdnej rady.

Vo voľbách v západoslovenskom volebnom obvode sa vydajú z uvedených dôvodov dva volebné lístky. Jeden volebný lístok pre voľbu náhradného člena/náhradnej členky súdnej rady namiesto Marcely Kosovej, druhý volebný lístok pre voľbu dvoch nových členov/členiek súdnej rady.

Hlavná volebná komisia vyhlási výsledky volieb v západoslovenskom volebnom obvode osobitne na miesto uprázdnené po Marcele Kosovej a osobitne na dve miesta členov/členiek súdnej rady, ktorí budú zvolení po tých členov, ktorým skončí funkčné obdobie.

Ján Mazák
predseda Súdnej rady Slovenskej republiky


Ďalšie tlačové správy