Miestodržiteľský palác otvorený deťom

21.03.2019

Aj v roku 2019 sa Kancelária Súdnej rady SR rozhodla sprístupňovať priestory Miestodržiteľského paláca detskej verejnosti - žiakom a študentom. Nadviazala tak na úspešnú etapu exkurzií z minulého roka, kedy navštívili sídlo súdnej rady desiatky školákov z bratislavských škôl. Myšlienka sa stretla s natoľko pozitívnym ohlasom, že sa v organizovaní prehliadok pokračuje.

Prvou skupinou boli ôsmaci zo Spojenej školy internátnej. Exkurzia trvala približne hodinu. Za ten čas sa školáci dozvedeli základnú históriu sídla, v ktorom od roku 2016 sídli najvyšší orgán sudcovstva na Slovensku. Zoznámili sa s právnymi pojmami, fungovaním zložiek štátnej moci a v neposlednom rade sa stretli v otvorenom dialógu s predsedníčkou Súdnej rady SR, JUDr. Lenkou Praženkovou, ako aj s členkou Súdnej rady SR, JUDr. Magdalénou Hromcovou. Exkurzia je postavená na zážitkovom učení, kde sa teória prepája s praxou. Deti si môžu vyskúšať taláre a zažiť modelové súdne pojednávanie, ktorého sú sami aktívnymi účastníkmi. Jadro celej exkurzie je zamerané na vysvetlenie funkcií a celospoločenského významu Súdnej rady SR.

Exkurzie organizuje Kancelária Súdnej rady SR ako svoj pilotný program zameraný na vzdelávanie detí a mládeže. Poskytuje ich bezplatne. Termín si je nutné vopred dohodnúť s hovorkyňou Kancelárie Súdnej rady SR, Veronikou Müller, e-mailom alebo telefonicky. Prihlasovací formulár na exkurzie nájdete tu:

http://www.sudnarada.gov.sk/prihlasovaci-formular-na-exkurzie/

 

DSC_1416

DSC_1417

nzov

Informácia o 1. pracovnom stretnutí členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2022

Dňa 13. januára  2022  sa členky a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 27i ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej r…

13.01.2022
nzov

Názory, príspevky a vystúpenia v médiách členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) má podľa Ústavy Slovenskej republiky osemnásť členiek a členov. Pre legitimitu súdnej rady…

13.01.2022
nzov

2. Zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 2. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční v dňoch 20. a 21. januára 2022 …

12.01.2022