Ministerka spravodlivosti nominovala kandidátku na dodatočnú sudkyňu Všeobecného súdu Európskej únie

Publikované

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil v januári tohto roka voľby na kandidáta na sudcu a dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie. Pre Slovenskú republiku predstavuje dlhodobý problém obsadiť tieto dve významné funkcie. Nádej na obsadenie aspoň jednej z nich – funkcie dodatočnej sudkyne Všeobecného súdu Európskej únie - priniesla ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky Mária Kolíková. V súvislosti s vyhlásením voľby sa rozhodla nominovať Beatrix Ricziovú, zástupkyňu Slovenskej republiky pred súdmi Európskej únie.

O jej pripravenosti na funkciu dodatočnej sudkyne svedčí aj dlhoročné pôsobenie v európskych justičných orgánoch. V roku 2007 bola vymenovaná na zastupovanie Slovenskej republiky v konaní pred Súdnym dvorom, v prípade potreby zastupuje štát v súdnych konaniach na Všeobecnom súde a pred Súdnym dvorom a riadi tím právnikov a administratívnych pracovníkov v Kancelárii zástupcu SR pred súdmi Európskej únie.

Voľby na pôde súdnej rady sa uskutočnia 17. marca tohto roku. Požiadavky na kandidáta podľa práva európskej únie bude následne vyhodnocovať poradný výbor zriadený podľa článku 255 Zmluvy o fungovaní EÚ. Posudzujú sa nielen právnické schopnosti kandidáta, ale tiež profesionálne skúsenosti, znalosti jazykov, schopnosť vykonávať funkciu sudcu a mravná pripravenosť.

Pokiaľ ide o funkciu sudcu alebo sudkyne Všeobecného súdu Európskej únie, ani tentoraz nebol podaný žiaden návrh na jej obsadenie.


Ďalšie tlačové správy

{{!-- Filetypes --}}