Monitoring médií z oblasti justície

25.01.2023

Z dôvodu zvýšeného záujmu sudkýň a sudcov o zasielanie Prehľadu vybraných správ, dokumentov a informácií z oblasti justície si Vás dovoľujeme upozorniť na nasledujúci postup.

V prípade, že sudca má záujem o danú službu, je nutné, aby sa nahlásil na emailový kontakt tlačového oddelenia Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky (tlacove@sudnarada.gov.sk). Konkrétna žiadosť musí obsahovať meno sudcu ako i príslušný súd, na ktorom aktuálne pôsobí. Žiadateľ bude následne zaradený do zoznamu odoberateľov monitoringu médií. Kancelária Súdnej rady SR k tomuto postupu pristúpila z dôvodu, že nie každý sudca má záujem o zasielanie Prehľadu vybraných správ, dokumentov a informácií z oblasti justície. Chceme zároveň predísť zbytočnému zahlcovaniu emailových schránok. V prípade, že sudca má záujem o danú službu aj po prestupe na iný súd, aj túto zmenu je nutné nahlásiť.

nzov

Voľba jednej členky/jedného člena Súdnej rady Slovenskej republiky sudkyňami/sudcami v západoslovenskom volebnom obvode

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky vyhlásil dňa 22. marca 2023 podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 17 ods. …

22.03.2023
nzov

Názory, príspevky a vystúpenia v médiách členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) má podľa Ústavy Slovenskej republiky osemnásť členiek a členov. Pre legitimitu súdnej rady…

22.03.2023
nzov

Členka a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky na Okrúhlom stole o posudzovaní integrity a etických štandardov pri výbere sudcov a sudkýň. Filozofická fakulta UK Bratislava, 21.marec 2023

Na pozvanie Projektového tímu Katedry politológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave sa členka súdnej rady Lucia Berdisová, člen súdnej rady A…

21.03.2023
nzov

Odlišné stanovisko Lucie Berdisovej členky Súdnej rady Slovenskej republiky k uzneseniu č. 63/2023 zo 16. februára 2023

Stanovisko členky Súdnej rady Slovenskej republiky, vznesené k bodu programu „Trestný čin ohýbania práva podľa § 326a Trestného zákona a súvisiacic…

20.03.2023