Na pondelkové zasadnutie komisie súdnej rady je pozvaná JUDr. Jankovská

10.01.2020

Dňa 30.12.2019 požiadala  predsedníčka  Komisie JUDr. Elena Berthotyová PhD. kanceláriu súdnej rady o zabezpečenie  predvolania JUDr. Moniky Jankovskej, na zasadnutie Komisie, ktoré sa uskutoční 13. januára 2020  o 09:00 hod. v sídle Súdnej rady Slovenskej republiky. Predvolanie obsahuje poučenie,  že dostavenie sa JUDr. Moniky Jankovskej  pred Komisiu a podanie vysvetlenia a zodpovedanie otázok zo strany členov k vzťahom k osobám definovaným v predvolaní  je v jej vlastnom záujme. Súčasťou predvolania sú aj pokyny pre JUDr. Jankovskú, v prípade, že sa nebude môcť zasadnutia Komisie dňa 13.1.2020  zúčastniť.

Dňa 30.12.2019 sa pracovníčka kancelárie súdnej rady telefonicky skontaktovala s JUDr. Monikou Jankovskou, ktorej telefonicky oznámila, že bude predvolaná na vypočutie Komisie dňa 13.1.2020. JUDr. Jankovská potvrdila správnosť adresy, ktorou disponuje Komisia a súčasne potvrdila, že poštu na tejto adrese preberá ona alebo jej splnomocnenec.

Dňa 7.1.2020 sa pracovníčka kancelárie súdnej rady telefonicky skontaktovala s JUDr. Monikou Jankovskou, ktorá potvrdila, že jej bolo doručené upovedomenie o uložení zásielky. JUDr. Jankovská v telefonickom rozhovore uviedla, že zásielku prevezme splnomocnenec a v zmysle pozvánky na ňu zareaguje.

Dňa 10.1.2020 sa pracovníčka kancelárie pokúsila telefonicky skontaktovať s JUDr. Monikou Jankovskou o 9:55. Neúspešne. Napokon v poobedných hodinách sa s JUDr. Jankovskou podarilo skontaktovať, ktorá uviedla, že do 15:00 tohto dňa sa k pozvánke komisie súdnej rady vyjadrí. Medzičasom bola Kancelárii Súdnej rady SR vrátená doručenka o prevzatí pozvánky.

JUDr. Monika Jankovská ospravedlnila svoju neúčasť na zasadnutí komisie 13. januára 2020. Zároveň poskytla doklad o práce neschopnosti, udelenie plnomocenstva pre svojho právneho zástupcu ako aj vysvetľujúce podanie o dôvodoch neúčasti, o obsahu ktorého bude predsedníčka komisie, JUDr. Berthotyová, informovať členov komisie na zasadnutí komisie dňa 13. januára 2020.

Plánované zasadnutie Komisie dňa 13.1.2020 sa podľa jej predsedníčky so začiatkom o 9:00 uskutoční.

 

nzov

Vyhlásenie Súdnej rady Slovenskej republiky o chorobnosti sudkýň a sudcov

(Uznesenie č. 256/2020 bolo prijaté 17 hlasmi za. Jedna členka súdnej rady nehlasovala)   Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna r…

14.10.2020
nzov

15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 27. októbra 2020 o 09:00 hod., Miestodržiteľský…

12.10.2020
nzov

Vyhlásenie predsedu Špecializovaného trestného súdu Jána Hrubalu a predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky Jána Mazáka, vo veci podania disciplinárneho návrhu na sudcu ŠTS Michala Trubana

Predseda Špecializovaného trestného súdu Ján Hrubala a predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák sa na dnešnom stretnutí dohodli na podan…

06.10.2020
nzov

Predseda súdnej rady vyhlásil hromadné výberové konanie

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák, vyhlásil 2. októbra 2020 hromadné výberové konanie pre vopred neurčený počet voľných miest su…

02.10.2020