Návod na vypĺňanie majetkových priznaní schválený

02.03.2021

Súdna rada Slovenskej republiky na dnešnom 4. zasadnutí schválila Návod na vypĺňanie majetkového priznania sudkýň, sudcov a ďalších  osôb,  u ktorých povinnosť na jeho podanie ustanovuje zákon. 

Cieľom manuálu je napomôcť riadnemu a úplnému vyplňovaniu majetkových priznaní v prísnom  súlade so zákonnými požiadavkami.

Súdna rada je presvedčená, že sudkyne, sudcovia aj ostatné osoby, povinné podať majetkové priznanie budú schválenej pomôcke venovať patričnú pozornosť a riadiť sa jej obsahom.  V návode  sú  presné a inštruktívne  odpovede na otázky spojené s vypĺňaním týchto priznaní. 

Návod na vypĺňanie majetkového priznania pdf - 336kB

nzov

Súdna rada v kompletnej zostave

Koncom minulého roka sa vzdal členstva v súdnej rade Juraj Kliment.  Zostalo jedno voľné miesto, ktoré obsadzuje  vláda Slovenskej republiky.  Súdn…

16.04.2021
nzov

Zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky ako výberovej komisie pre výber kandidátov na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky – verejné hlasovanie v druhom kole výberového konania

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky ako výberovej komisie pre výber kandidátov na Najvyšší…

16.04.2021
nzov

Vyhlásenie hromadného výberového konania pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov v obvode krajských súdov

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil 16. apríla 2021, podľa § 28a ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a…

16.04.2021
nzov

Zmena vyhlásenia druhého kola výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák zmenil vyhlásenie druhého kola výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvy…

16.04.2021