Návod na vypĺňanie majetkových priznaní schválený

02.03.2021

Súdna rada Slovenskej republiky na dnešnom 4. zasadnutí schválila Návod na vypĺňanie majetkového priznania sudkýň, sudcov a ďalších  osôb,  u ktorých povinnosť na jeho podanie ustanovuje zákon. 

Cieľom manuálu je napomôcť riadnemu a úplnému vyplňovaniu majetkových priznaní v prísnom  súlade so zákonnými požiadavkami.

Súdna rada je presvedčená, že sudkyne, sudcovia aj ostatné osoby, povinné podať majetkové priznanie budú schválenej pomôcke venovať patričnú pozornosť a riadiť sa jej obsahom.  V návode  sú  presné a inštruktívne  odpovede na otázky spojené s vypĺňaním týchto priznaní. 

Návod na vypĺňanie majetkového priznania pdf - 336kB

nzov

Informácia o 6. pracovnom stretnutí členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2022

Dňa 11. mája 2022 sa členky a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 27i ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republ…

11.05.2022
nzov

Predseda súdnej rady vyhlásil voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

Súdnej rade patrí právomoc predkladať vláde Slovenskej republiky návrhy kandidátov, ktorí by mali pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodných…

10.05.2022
nzov

Súdnej rade nedoručili žiaden návrh na kandidátov na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

Súdnej rade Slovenskej republiky opäť nebol doručený do zákonom stanovenej lehoty žiaden návrh na kandidáta alebo kandidátku na obsadenie funkcie s…

29.04.2022
nzov

Komisár pre spravodlivosť navštívil sídlo Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák dnes privítal v sídle súdnej rady komisára pre spravodlivosť Didiera Reyndersa. Okrem predsedu …

29.04.2022