Návod na vypĺňanie majetkových priznaní schválený

02.03.2021

Súdna rada Slovenskej republiky na dnešnom 4. zasadnutí schválila Návod na vypĺňanie majetkového priznania sudkýň, sudcov a ďalších  osôb,  u ktorých povinnosť na jeho podanie ustanovuje zákon. 

Cieľom manuálu je napomôcť riadnemu a úplnému vyplňovaniu majetkových priznaní v prísnom  súlade so zákonnými požiadavkami.

Súdna rada je presvedčená, že sudkyne, sudcovia aj ostatné osoby, povinné podať majetkové priznanie budú schválenej pomôcke venovať patričnú pozornosť a riadiť sa jej obsahom.  V návode  sú  presné a inštruktívne  odpovede na otázky spojené s vypĺňaním týchto priznaní. 

Návod na vypĺňanie majetkového priznania pdf - 336kB

nzov

Vyhlásenie výsledkov voľby člena alebo členky Súdnej rady Slovenskej republiky

Vyhlásenie výsledkov voľby chýbajúceho člena alebo členky Súdnej rady Slovenskej republiky sa uskutoční v posledný novembrový deň, t.j. 30.11. 2021…

28.11.2021
nzov

Hromadné výberové konanie vyhlásené na 6. decembra 2021 a voľby jednej členky/jedného člena Súdnej rady Slovenskej republiky – núdzový stav a vyhlásený lockdown

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky oznamuje, so zreteľom na vyhlásený núdzový stav v Slovenskej republike a s poukazom na uznesenie vlády Sl…

25.11.2021
nzov

Oznam pre verejnosť - Podateľňa

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky oznamuje, že v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bude podateľňa Kancelárie Súdne…

25.11.2021
nzov

Priamy prenos zo zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky

Priamy prenos zo zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky je možné sledovať na uvedenom odkaze: https://www.facebook.com/sudnarada.sk/

25.11.2021