Návrhy kandidátov na členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Návrhy kandidátov na členov Súdnej rady Slovenskej republiky
vo voľbách ôsmich členov Súdnej rady Slovenskej republiky sudcami,
vyhlásených na 23. mája 2017

 

1. JUDr. Ján Burik, sudca Krajského súdu v Žiline
Návrhy
Doplňujúce informácie o kandidátovi
Kancelária Súdnej rady SR zverejnila doplňujúce informácie o kandidátovi vo forme a obsahu ako ich kandidát poskytol.


2. JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Návrhy 
Doplňujúce informácie o kandidátovi
Kancelária Súdnej rady SR zverejnila doplňujúce informácie o kandidátovi vo forme a obsahu ako ich kandidát poskytol.


3. JUDr. Kristina Glezgová, sudkyňa Okresného súdu Lučenec
Návrhy
Doplňujúce informácie o kandidátovi
Kancelária Súdnej rady SR zverejnila doplňujúce informácie o kandidátovi vo forme a obsahu ako ich kandidát poskytol.


4. JUDr. Ján Hrubala, sudca Špecializovaného trestného súdu
Návrhy
Doplňujúce informácie o kandidátovi
Kancelária Súdnej rady SR zverejnila doplňujúce informácie o kandidátovi vo forme a obsahu ako ich kandidát poskytol.


5. JUDr. Daniel Hudák, sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Návrhy
Doplňujúce informácie o kandidátovi
Kancelária Súdnej rady SR zverejnila doplňujúce informácie o kandidátovi vo forme a obsahu ako ich kandidát poskytol.


6. JUDr. Katarína Javorčíková, sudkyňa Krajského súdu v Bratislave
Návrhy
Doplňujúce informácie o kandidátovi
Kancelária Súdnej rady SR zverejnila doplňujúce informácie o kandidátovi vo forme a obsahu ako ich kandidát poskytol.


7. Mgr. Miloš Kolek, sudca Krajského súdu v Prešove
Návrhy
Doplňujúce informácie o kandidátovi
Kancelária Súdnej rady SR zverejnila doplňujúce informácie o kandidátovi vo forme a obsahu ako ich kandidát poskytol.


8. JUDr. Daša Kontríková, sudkyňa Krajského súdu v Trnave
Návrhy
Doplňujúce informácie o kandidátovi
Kancelária Súdnej rady SR zverejnila doplňujúce informácie o kandidátovi vo forme a obsahu ako ich kandidát poskytol.


9. Mgr. Marcela Kosová,  sudkyňa Krajského súdu v Bratislave
Návrhy
Doplňujúce informácie o kandidátovi
Kancelária Súdnej rady SR zverejnila doplňujúce informácie o kandidátovi vo forme a obsahu ako ich kandidát poskytol.


10. JUDr. Martin Michalanský, sudca Krajského súdu v Košiciach
Návrhy
Doplňujúce informácie o kandidátovi
Kancelária Súdnej rady SR zverejnila doplňujúce informácie o kandidátovi vo forme a obsahu ako ich kandidát poskytol.


11. JUDr. Jozef Mikluš, sudca Krajského súdu v Banskej Bystrici
Návrhy
Doplňujúce informácie o kandidátovi
Kancelária Súdnej rady SR zverejnila doplňujúce informácie o kandidátovi vo forme a obsahu ako ich kandidát poskytol.


12. JUDr. Peter Paluda, sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Návrhy
Doplňujúce informácie o kandidátovi
Kancelária Súdnej rady SR zverejnila doplňujúce informácie o kandidátovi vo forme a obsahu ako ich kandidát poskytol.


13. JUDr. Pavol Pilek, sudca Krajského súdu v Nitre 
Návrhy
Doplňujúce informácie o kandidátovi
Kancelária Súdnej rady SR zverejnila doplňujúce informácie o kandidátovi vo forme a obsahu ako ich kandidát poskytol.


14. JUDr. Lenka Praženková, sudkyňa Najvyššieho súdu Slovenskej
Návrhy
Doplňujúce informácie o kandidátovi
Kancelária Súdnej rady SR zverejnila doplňujúce informácie o kandidátovi vo forme a obsahu ako ich kandidát poskytol.

15. JUDr. Anna Snopčoková, sudkyňa Krajského súdu v Banskej Bystrici
Návrhy
Doplňujúce informácie o kandidátovi
Kancelária Súdnej rady SR zverejnila doplňujúce informácie o kandidátovi vo forme a obsahu ako ich kandidát poskytol.


16. JUDr. Ján Šikuta, PhD., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Návrhy
Doplňujúce informácie o kandidátovi
Kancelária Súdnej rady SR zverejnila doplňujúce informácie o kandidátovi vo forme a obsahu ako ich kandidát poskytol.


17. JUDr. Erika Zajacová, sudkyňa Krajského súdu v Trenčíne
Návrhy
Doplňujúce informácie o kandidátovi
Kancelária Súdnej rady SR zverejnila doplňujúce informácie o kandidátovi vo forme a obsahu ako ich kandidát poskytol.