Novou členkou súdnej rady bude P. Príbelská

24.10.2019

Koncom novembra tohto roka uplynie päťročné funkčné obdobie jednému z členov Súdnej rady SR, Dušanovi Čimovi. Včera sa preto uskutočnili voľby, v ktorých slovenskí sudcovia rozhodovali o tom, kto ich bude v nasledujúcich piatich rokoch reprezentovať na pôde najvyššieho sudcovského orgánu. Voľby sa konali vo všetkých ôsmich volebných obvodoch krajských súdov, tiež na Najvyššom súde SR a Špecializovanom trestnom súde.

Nový člen súdnej rady bol volený sudcami, pričom celkový počet sudcov, ktorí mali právo voliť, bol 1431. Túto možnosť využilo 1028 sudcov. Vo voľbách sa rozhodovalo medzi dvoma kandidátmi, ktorí sú obaja sudcami Najvyššieho súdu SR – Petrou Príbelskou a Dušanom Čimom. Hlavná volebná komisia sa stretla dnes na pôde sídla súdnej rady, kde zrátala počet všetkých sudcov zapísaných v zoznamoch, počet vydaných hlasovacích lístkov, ďalej zrátala počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov v obvodoch všetkých volebných komisií a zostavila poradie kandidátov podľa počtu získaných hlasov. Medzi členov súdnej rady sa koncom novembra zaradí JUDr. Petra Príbelská, PhD., ktorá získala 503 platných hlasov, jej protikandidát Dušan Čimo ich získal 474.

Dnes predpoludním vyhlásil predseda hlavnej volebnej komisie oficiálne výsledky voľby a odovzdal novej členke Súdnej rady SR osvedčenie o zvolení.

IMG-3887

IMG-3891

IMG-3895

IMG-3898

nzov

Vyhlásenie Súdnej rady Slovenskej republiky o chorobnosti sudkýň a sudcov

(Uznesenie č. 256/2020 bolo prijaté 17 hlasmi za. Jedna členka súdnej rady nehlasovala)   Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna r…

14.10.2020
nzov

15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 27. októbra 2020 o 09:00 hod., Miestodržiteľský…

12.10.2020
nzov

Vyhlásenie predsedu Špecializovaného trestného súdu Jána Hrubalu a predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky Jána Mazáka, vo veci podania disciplinárneho návrhu na sudcu ŠTS Michala Trubana

Predseda Špecializovaného trestného súdu Ján Hrubala a predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák sa na dnešnom stretnutí dohodli na podan…

06.10.2020
nzov

Predseda súdnej rady vyhlásil hromadné výberové konanie

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák, vyhlásil 2. októbra 2020 hromadné výberové konanie pre vopred neurčený počet voľných miest su…

02.10.2020