Od začiatku nového školského roka navštívilo súdnu radu viac ako sto detí

21.09.2018

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky v spolupráci s predsedníčkou súdnej rady, Lenkou Praženkovou, pokračuje aj v novom školskom roku v organizovaní exkurzií pre deti a mládež. Pilotný projekt tejto spolupráce v oblasti vzdelávania sa po takmer roku ukázal ako mimoriadne úspešný.  Len za prvé dva septembrové týždne hostilo sídlo Súdnej rady SR viac ako sto školákov a pedagógov.

Predsedníčka Súdnej rady SR, Lenka Praženková, prvýkrát v histórii tohto vrcholového orgánu slovenskej justície, sprístupnila jeho sídlo aj tým najmenším obyvateľom. Myšlienka priblížiť fungovanie súdneho systému a zložiek štátnej moci, sa v praxi stretla s veľkým ohlasom. Jedinečný zážitok podnecuje aj fakt, že sa návštevníci môžu stretnúť zoči-voči s predsedníčkou súdnej rady. Organizátori exkurzie vyberajú termíny tak, aby sa napriek pracovnej vyťaženosti predsedníčky, s ňou mohla stretnúť každá skupina školákov a zároveň aby nebol narušený riadny a plynulý chod Kancelárie Súdnej rady SR. Aj z tohto dôvodu sa exkurzie spravidla uskutočňujú jedenkrát týždenne. Záujem doteraz prejavili prevažne bratislavské základné a stredné školy. Vzhľadom na priestorové a technické možnosti je vhodné, aby v jednej skupine bolo maximálne 30 žiakov alebo študentov. V rámci exkurzie sa detský návštevník zoznámi s históriou Miestodržiteľského paláca, ktorý je sídlom Súdnej rady SR, nazrie do zákutí, ktoré nie sú sprístupnené pre verejnosť a naučí sa niečo o fungovaní súdneho systému. Mimoriadne obľúbenou časťou exkurzie je skúška originálnych sudcovských talárov  priamo v pojednávanej miestnosti disciplinárnych senátov. Organizátori exkurzie dômyselne prepojili teoretickú časť so zážitkovým učením. Ide o efektívne vzdelávanie a poznatky, ktoré deti nadobudnú, dokážu využiť aj v iných školských predmetoch.

Presný termín exkurzie je potrebné dohodnúť si v dostatočnom časovom predstihu u hovorkyne Kancelárie Súdnej rady SR Mgr. Veroniky Müller, buď emailom alebo telefonicky. Kancelária Súdnej rady SR ich aj v tomto školskom roku poskytuje školám bezplatne.

 

nzov

Vyhlásenie Súdnej rady Slovenskej republiky o chorobnosti sudkýň a sudcov

(Uznesenie č. 256/2020 bolo prijaté 17 hlasmi za. Jedna členka súdnej rady nehlasovala)   Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna r…

14.10.2020
nzov

15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 27. októbra 2020 o 09:00 hod., Miestodržiteľský…

12.10.2020
nzov

Vyhlásenie predsedu Špecializovaného trestného súdu Jána Hrubalu a predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky Jána Mazáka, vo veci podania disciplinárneho návrhu na sudcu ŠTS Michala Trubana

Predseda Špecializovaného trestného súdu Ján Hrubala a predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák sa na dnešnom stretnutí dohodli na podan…

06.10.2020
nzov

Predseda súdnej rady vyhlásil hromadné výberové konanie

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák, vyhlásil 2. októbra 2020 hromadné výberové konanie pre vopred neurčený počet voľných miest su…

02.10.2020