Odborný seminár Súdnej rady Slovenskej republiky o výberovom konaní na sudcov Najvyššieho správneho súdu SR

02.02.2021

Novela Ústavy Slovenskej republiky a zákon o reforme súdnictva kladú mimoriadne nároky na  výklad a uplatňovanie novej právnej úpravy. Osobitne to platí o vytvorení a fungovaní najvyššieho správneho súdu, pri ktorom je rozhodujúcim činiteľom  výberové konanie na sudcov tohto najvyššieho súdu. 

Z týchto dôvodov sa členky a členovia súdnej rady stretli 2. februára 2021 na odbornom seminári, na ktorom sa venovali definovaniu otázok, ktoré je potrebné riešiť na najbližších zasadnutiach.

Na seminári sa dosiahla zhoda o nevyhnutnosti určiť vo výberovom konaní na funkciu sudcu najvyššieho správneho súdu rozsah overovania odborných znalostí u uchádzačov o funkciu sudcu najvyššieho správneho súdu ako aj obsah pojmu  „sudcovská spôsobilosť“, ktorá má podľa novej právnej úpravy rozšírené parametre a vyžaduje preskúmať viacero rozhodujúcich skutočností.

Účastníci seminára vzali na vedomie, že v zákone o reforme súdnictva došlo 30. januára 2021 k tlačovej oprave (č. 37/2021 Z.z.), ktorá vedie k primeranej úprave požiadaviek na účasť vo výberovom konaní vyhlásenom 27. januára 2021 na 29 voľných miest sudcov najvyššieho správneho súdu. Rozsah úprav sa preskúma a podľa výsledku  predseda súdnej rady  bez zbytočného odkladu   upraví rozhodnutie z 27. januára 2021.

V diskusii sa otvorila aj otázka účasti členiek súdnej rady vo výberovom konaní na funkciu sudcu najvyššieho správneho súdu. Tento výkladový a aplikačný problém sa po jeho spracovaní predloží  na rozhodnutie na  najbližšom zasadnutí súdnej rady, ktoré sa koná 16. februára 2021.

Odborného seminára sa zúčastnilo jedenásť členiek a členov súdnej rady.

nzov

Jaroslav Macek vzal späť súhlas s kandidatúrou na prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu SR

JUDr. Jaroslav Macek dnes vzal späť svoj súhlas s kandidatúrou na prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.  Rozhodnutie odô…

26.02.2021
nzov

4. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021

4. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021 sa bude konať 2. marca 2021 o 9:30 hod. prostredníctvom dištančnej formy. Na marcovom za…

22.02.2021
nzov

Bývalý sudca JUDr. Pavol Polka sa ospravedlnil slovenskej justícii

Bývalý sudca JUDr. Pavol Polka sa ospravedlnil slovenskej justícii  - 651kB

19.02.2021
nzov

Názory, príspevky a vystúpenia v médiách členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) má podľa Ústavy Slovenskej republiky osemnásť členiek a členov. Pre legitimitu súdnej rady…

19.02.2021