Odlišné stanovisko členky L. Berdisovej a členov A. Majerníka a L. Mészárosa k uzneseniu Súdnej rady Slovenskej republiky č. 65/2024 zo dňa 14. februára 2024 k etickým aspektom vykonávania advokácie počas prerušeného výkonu funkcie sudcu

Publikované
Odlišné stanovisko členky Lucie Berdisovej a členov Andreja Majerníka a Lajosa Mészárosa k uzneseniu Súdnej rady Slovenskej republiky č. 65/2024 zo dňa 14. februára 2024 k etickým aspektom vykonávania advokácie počas prerušeného výkonu funkcie sudcu pdf - 194kB

Ďalšie tlačové správy

{{!-- Filetypes --}}