Opäť žiaden kandidát na dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ

01.03.2021

Dňa 1. marca 2021 o 17.00 hodine uplynula lehota na podávanie návrhov oprávnených subjektov na kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ so sídlom v Luxembursku.

Súdnej rade Slovenskej republiky opätovne nebol doručený žiaden návrh na kandidáta tohto súdu.

Predseda súdnej rady preto zrušil volebné zasadnutie súdnej rady, ktoré sa malo konať 23. marca 2021.

O ďalšom postupe pri obsadzovaní miesta  dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ bude predseda súdnej rady Ján Mazák informovať v priebehu najbližších dní.

nzov

Súdna rada v kompletnej zostave

Koncom minulého roka sa vzdal členstva v súdnej rade Juraj Kliment.  Zostalo jedno voľné miesto, ktoré obsadzuje  vláda Slovenskej republiky.  Súdn…

16.04.2021
nzov

Zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky ako výberovej komisie pre výber kandidátov na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky – verejné hlasovanie v druhom kole výberového konania

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky ako výberovej komisie pre výber kandidátov na Najvyšší…

16.04.2021
nzov

Vyhlásenie hromadného výberového konania pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov v obvode krajských súdov

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil 16. apríla 2021, podľa § 28a ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a…

16.04.2021
nzov

Zmena vyhlásenia druhého kola výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák zmenil vyhlásenie druhého kola výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvy…

16.04.2021