Oznam: 7. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

19.08.2019

Zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky zvolané na 26. augusta 2019 sa  
n e u s k u t o č n í , nakoľko desať členov Súdnej rady Slovenskej republiky ospravedlnilo svoju neúčasť a Súdna rada Slovenskej republiky v tomto termíne nebude uznášaniaschopná.

Ďalšie zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky bude zvolané na 9. september 2019 o 13:00 hod., Miestodržiteľský palác, Hlavné námestie 8, Bratislava. Na program tohto zasadnutia bude zaradená len voľba predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. 

Riadne septembrové zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky bude v súlade s Plánom práce Súdnej rady Slovenskej republiky na rok 2019 zvolané na 30. september 2019 o 10:30 hod., Miestodržiteľský palác, Hlavné námestie 8, Bratislava. Na program tohto zasadnutia budú zaradené aj body programu zasadnutí, ktoré sa neuskutočnili.

nzov

Vyhlásenie Súdnej rady Slovenskej republiky o chorobnosti sudkýň a sudcov

(Uznesenie č. 256/2020 bolo prijaté 17 hlasmi za. Jedna členka súdnej rady nehlasovala)   Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna r…

14.10.2020
nzov

15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 27. októbra 2020 o 09:00 hod., Miestodržiteľský…

12.10.2020
nzov

Vyhlásenie predsedu Špecializovaného trestného súdu Jána Hrubalu a predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky Jána Mazáka, vo veci podania disciplinárneho návrhu na sudcu ŠTS Michala Trubana

Predseda Špecializovaného trestného súdu Ján Hrubala a predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák sa na dnešnom stretnutí dohodli na podan…

06.10.2020
nzov

Predseda súdnej rady vyhlásil hromadné výberové konanie

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák, vyhlásil 2. októbra 2020 hromadné výberové konanie pre vopred neurčený počet voľných miest su…

02.10.2020