Oznámenie miesta a času uskutočnenia ústnej časti výberového konania na funkciu odborného justičného stážistu

25.10.2022
  • Oznámenie miesta a času uskutočnenia ústnej časti výberového konania na funkciu odborného justičného stážistu v obvode Krajského súdu v Banskej Bystrici

Ústna časť výberového konania na funkciu odborného justičného stážistu v obvode Krajského súdu v Banskej Bystrici sa uskutoční dňa 26. októbra o 12.00 hod. na Krajskom súde v Banskej Bystrici, Skuteckého 7, Banská Bystrica, zasadacia miestnosť č. 204.

  • Oznámenie miesta a času uskutočnenia ústnej časti výberového konania na funkciu odborného justičného stážistu v obvode Krajského súdu v Košiciach

Ústna časť výberového konania na funkciu odborného justičného stážistu v obvode Krajského súdu v Košiciach sa uskutoční dňa 26. októbra o 13.00 hod. na Krajskom súde v Košiciach, Štúrova 29, Košice.

nzov

Oznámenie o termíne a mieste konania ústnej časti hromadného výberového konania pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov

Oznámenie miesta a času uskutočnenia ústnej časti hromadného výberového konania pre obvod Krajského súdu v Bratislave Ústna časť hromadného…

30.11.2022
nzov

Súdna rada zvolila troch kandidátov na európske súdy

Voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie ako aj voľby na kandidátov na dvoch ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva vyhl…

15.11.2022
nzov

15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční: 15. novembra 2022 o 11.30 …

08.11.2022
nzov

Príhovor prezidenta ENCJ počas návštevy Výkonnej rady Európskej siete súdnych rád v Budapešti

V októbri toho roka sa členovia Výkonnej rady ENCJ stretli v Budapešti. Cieľ návštevy bol zistiť  aktuálny stav právneho štátu v Maďarsku a predovš…

28.10.2022