Oznámenie o termíne a mieste konania ústnej časti hromadného výberového konania pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov

08.12.2021

Ústna časť hromadného výberového konania v obvode Krajského súdu v Banskej Bystrici sa uskutoční dňa 9. decembra 2021 o 13.00 hod., zasadacia miestnosť č. 204 na Krajskom súde v Banskej Bystrici.

Ústna časť hromadného výberového konania v obvode Krajského súdu v Nitre sa uskutoční dňa 10. decembra 2021  o 9.00 hod, č. dv. 225, II. poschodie na Krajskom súde v Nitre.

Ústna časť hromadného výberového konania v obvode Krajského súdu v Trnave sa uskutoční dňa 13. decembra 2021 o 9.00 hod. na Krajskom súde v Trnave.

Ústna časť hromadného výberového konania v obvode Krajského súdu v Košiciach sa uskutoční dňa 9. decembra 2021 o 12.00 hod. na Krajskom súde v Košiciach.

Ústna časť hromadného výberového konania v obvode Krajského súdu v Bratislave sa uskutoční dňa 15. decembra 2021 so začiatkom o 8.00 hod., v zasadacej miestnosti č. 242 (II. posch.) na Krajskom súde v Bratislave.

nzov

Informácia o 1. pracovnom stretnutí členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2022

Dňa 13. januára  2022  sa členky a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 27i ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej r…

13.01.2022
nzov

Názory, príspevky a vystúpenia v médiách členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) má podľa Ústavy Slovenskej republiky osemnásť členiek a členov. Pre legitimitu súdnej rady…

13.01.2022
nzov

2. Zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 2. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční v dňoch 20. a 21. januára 2022 …

12.01.2022