Oznámenie o termíne a mieste konania ústnej časti výberového konania na funkciu odborného justičného stážistu pre obvod Krajského súdu v Bratislave, obvod Krajského súdu v Košiciach a obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici

10.11.2021

Ústna časť výberového konania na obsadenie funkcie odborného justičného stážistu pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici sa bude konať dňa 11. novembra o 13.00 hod. na Krajskom súde v Banskej Bystrici, Skuteckého 7, 974 87 Banská Bystrica, zasadacia miestnosť č. 204.

Ústna časť výberového konania na funkciu odborného justičného stážistu pre obvod Krajského súdu v Bratislave sa uskutoční dňa 11. novembra 2021 so začiatkom o 10.00 hod. na Krajskom súde v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, v miestnosti č. dv. 242 (II. posch.).

Ústna časť  výberového konania na funkciu odborného justičného stážistu v obvode Krajského súdu v Košiciach sa uskutoční na   Krajskom súde v Košiciach, dňa 11. novembra 2021 o 11.00 hod.
 

nzov

Vyhlásenie výsledkov voľby člena alebo členky Súdnej rady Slovenskej republiky

Vyhlásenie výsledkov voľby chýbajúceho člena alebo členky Súdnej rady Slovenskej republiky sa uskutoční v posledný novembrový deň, t.j. 30.11. 2021…

28.11.2021
nzov

Hromadné výberové konanie vyhlásené na 6. decembra 2021 a voľby jednej členky/jedného člena Súdnej rady Slovenskej republiky – núdzový stav a vyhlásený lockdown

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky oznamuje, so zreteľom na vyhlásený núdzový stav v Slovenskej republike a s poukazom na uznesenie vlády Sl…

25.11.2021
nzov

Oznam pre verejnosť - Podateľňa

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky oznamuje, že v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bude podateľňa Kancelárie Súdne…

25.11.2021
nzov

Priamy prenos zo zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky

Priamy prenos zo zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky je možné sledovať na uvedenom odkaze: https://www.facebook.com/sudnarada.sk/

25.11.2021