Oznámenie o zmene miesta konania písomnej časti hromadného výberového konania v obvode Krajského súdu v Bratislave

08.11.2021

Písomná časť hromadného výberového konania pre vopred neurčený voľný počet miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov v obvode Krajského súdu v Bratislave sa dňa 6. decembra 2021 uskutoční v budove Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, Bratislava, v miestnosti Auditorium maximum na 2. posch. a písomná časť dňa 7. decembra 2021 sa uskutoční na Krajskom súde v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava.

Oznámienie pdf - 146kB

nzov

Vyhlásenie výsledkov voľby člena alebo členky Súdnej rady Slovenskej republiky

Vyhlásenie výsledkov voľby chýbajúceho člena alebo členky Súdnej rady Slovenskej republiky sa uskutoční v posledný novembrový deň, t.j. 30.11. 2021…

28.11.2021
nzov

Hromadné výberové konanie vyhlásené na 6. decembra 2021 a voľby jednej členky/jedného člena Súdnej rady Slovenskej republiky – núdzový stav a vyhlásený lockdown

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky oznamuje, so zreteľom na vyhlásený núdzový stav v Slovenskej republike a s poukazom na uznesenie vlády Sl…

25.11.2021
nzov

Oznam pre verejnosť - Podateľňa

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky oznamuje, že v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bude podateľňa Kancelárie Súdne…

25.11.2021
nzov

Priamy prenos zo zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky

Priamy prenos zo zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky je možné sledovať na uvedenom odkaze: https://www.facebook.com/sudnarada.sk/

25.11.2021