Podpredseda Miloš Kolek sa vzdal funkcie, aby mohol opätovne kandidovať za člena Súdnej rady Slovenskej republiky

Publikované

Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky Miloš Kolek sa 31. marca 2022 vzdal funkcie podpredsedu, s účinnosťou k 1. aprílu 2022. Dôvodom je to, že bol navrhnutý za kandidáta na člena Súdnej rady Slovenskej republiky vo východoslovenskom volebnom obvode. Podľa § 11 ods. 1 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov môže kandidovať do súdnej rady iba sudca, ktorý ku dňu volieb vykonáva funkciu sudcu vo volebnom obvode, v ktorom kandiduje.

U Miloša Koleka sa však výkon funkcie sudcu prerušil ex lege pre výkon funkcie podpredsedu súdnej rady, teda nie je aktívnym sudcom. 

Treba dodať, že vzdanie sa funkcie podpredsedu je založené výlučne na medzere v zákone; Miloš Kolek je stále sudcom Slovenskej republiky, ktorému sa výkon funkcie prerušil zo zákona (nie na základe jeho právneho úkonu) len z dôvodu, že sa stal podpredsedom súdnej rady. V zákone  však  chýba  pravidlo, podľa ktorého podpredseda súdnej rady, ktorý bol za člena súdnej rady zvolený sudcami, môže opätovne kandidovať bez ohľadu na to, že výkon funkcie sudcu sa mu pre výkon funkcie podpredsedu súdnej rady musel prerušiť.

Vzdaním sa funkcie podpredsedu súdnej rady sa Miloš Kolek stáva od 1. apríla 2022 sudcom, ktorý vykonáva funkciu sudcu vo volebnom obvode, v ktorom kandiduje. Zostáva aj členom súdnej rady.


Ďalšie tlačové správy

{{!-- Filetypes --}}