Poľská súdna rada končí v Európskej sieti súdnych rád

28.10.2021

Európska sieť súdnych rád (ENCJ) dnes na mimoriadnom valnom zhromaždení rozhodla o vylúčení poľskej súdnej rady (Krajowa Rada Sadownictva) spomedzi svojich členov. Dôvodom boli reformy poľskej vlády, zavádzané od roku 2017, ktoré výraznou mierou obmedzili nezávislosť súdnictva v krajine.

Predseda Európskej siete súdnych rád Filippo Donati ocenil úsilie, ktoré vyvinula Výkonná rada ENCJ v snahe obrániť nezávislosť sudcov v Poľsku. S poľutovaním ale skonštatoval, že situácia v Poľskej republike sa nezlepšila. Vládne reformy namiesto posilňovania nezávislosti v oblasti súdnictva ju naďalej poškodzovali. Zákonodarnej a výkonnej moci umožňovali výrazným spôsobom zasahovať do výkonu spravodlivosti.

Súdna rada Slovenskej republiky ešte v auguste 2020 odporučila predsedovi súdnej rady súhlasiť s vylúčením súdnej rady Poľska a to práve na základe návrhu Výkonnej rady Európskej siete súdnych rád. V dôsledku pandémie sa odsúval termín mimoriadneho valného zhromaždenia ENCJ, na ktorom sa malo rozhodovať o vylúčení poľskej súdnej rady. Napriek tomu, že predseda slovenskej súdnej rady Ján Mazák nebol osobne prítomný vo Vilniuse na rokovaniach, situáciu pozorne sledoval.

Popoludní pristúpili členské krajiny, účastné na valnom zhromaždení, k hlasovaniu o vylúčení poľskej súdnej rady z ENCJ. Výsledkom je, že z celkového počtu 92 odovzdaných hlasov bolo 86 hlasov za vylúčenie poľskej súdnej rady z organizácie a 6 hlasov sa zdržalo. Ján Mazák sledoval aktuálne dianie: „Ako predseda Súdnej rady Slovenskej republiky a bývalý generálny advokát Súdneho dvora Európskej únie citlivo vnímam potrebu posilňovať nezávislosť a zodpovednosť justičných systémov v Európe. Rovnako citlivo vnímam potrebu dodržiavania princípov právneho štátu a vzájomne zdieľaných hodnôt, na ktorých Európska únia a ENCJ stoja“, potvrdil Ján Mazák.

Samotnému vylúčeniu poľskej súdnej rady z ENCJ predchádzalo pozastavenie jej členstva, a to aj napriek tomu, že bola jednou zo zakladajúcich inštitúcií európskej siete súdnych rád. Cieľom pozastavenia členstva bolo podnietiť aktivity na zmiernenie vyjadrených obáv alebo na nápravu zistených problémov v Poľsku. Odvtedy sa však situácia v Poľsku nezlepšila, ba práve naopak, zhoršila. A to bol aj hlavný dôvod, pre ktorý sa rozhodla Výkonná rada ENCJ navrhnúť Valnému zhromaždeniu ENCJ vylúčiť z tejto organizácie poľskú súdnu radu. Poľská súdna rada aj naďalej nespĺňa jednu z hlavných podmienok členstva a to, že súdna rada musí byť nezávislá od výkonnej moci príslušného členského štátu. Dnešného mimoriadneho Valného zhromaždenia sa nezúčastnil žiadny zástupca poľskej súdnej rady.

nzov

Vyhlásenie výsledkov voľby člena alebo členky Súdnej rady Slovenskej republiky

Vyhlásenie výsledkov voľby chýbajúceho člena alebo členky Súdnej rady Slovenskej republiky sa uskutoční v posledný novembrový deň, t.j. 30.11. 2021…

28.11.2021
nzov

Hromadné výberové konanie vyhlásené na 6. decembra 2021 a voľby jednej členky/jedného člena Súdnej rady Slovenskej republiky – núdzový stav a vyhlásený lockdown

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky oznamuje, so zreteľom na vyhlásený núdzový stav v Slovenskej republike a s poukazom na uznesenie vlády Sl…

25.11.2021
nzov

Oznam pre verejnosť - Podateľňa

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky oznamuje, že v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bude podateľňa Kancelárie Súdne…

25.11.2021
nzov

Priamy prenos zo zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky

Priamy prenos zo zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky je možné sledovať na uvedenom odkaze: https://www.facebook.com/sudnarada.sk/

25.11.2021