Poradný výbor posúdil kandidátov na Súdny dvor EÚ a Všeobecný súd Miroslava Gavalca a Martinu Jánošíkovú

05.12.2020

Súdna rada Slovenskej republiky bola informovaná, že výbor ustanovený podľa článku 255 Zmluvy o fungovaní Európskej únie posúdil spôsobilosť kandidáta na post sudcu Súdneho dvora EÚ a kandidátky na funkciu dodatočnej sudkyne na  Všeobecný súd.

Výbor odporučil Miroslava Gavalca, dlhoročného sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na vymenovanie za sudcu Súdneho dvora EÚ.  Naproti tomu výbor neodporučil Martinu Jánošíkovú, riaditeľku Ústavu medzinárodného práva a európskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ na vymenovanie za sudkyňu Všeobecného súdu. Výbor pri tomto rozhodnutí o obsadení náročného postu sudcu Všeobecného súdu  vychádzal  predovšetkým z nedostatočnej praxe kandidátky vo vysokých právnických pozíciách, napriek tomu, že Martina Jánošíková bola päť rokov právna poradkyňa generálneho advokáta Súdneho dvora EÚ a aj súdnou poradkyňou Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Martina Jánošíková bola jedinou osobou, ktorá sa uchádzala o zvolenie za kandidátku na Všeobecný súd a piatou kandidátkou, ktorá nedostala  od poradného výboru odporúčanie na vymenovanie za  dodatočnú sudkyňu Všeobecného súdu.

Neodporúčanie poradného výboru nemá záväzný charakter, avšak členské štáty Európskej únie ho zásadne rešpektujú.

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky vyhlási novú voľbu kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu bez zbytočného odkladu.

nzov

Predseda súdnej rady diskutoval s tzv. vymazanými rodičmi

Predseda Súdnej rady SR, Ján Mazák, sa dnes stretol s členmi občianskych združení a iniciatív, ktoré upozorňujú na dlhoročné problémy súvisiace s p…

28.01.2021
nzov

Názory, príspevky a vystúpenia v médiách členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) má podľa Ústavy Slovenskej republiky osemnásť členiek a členov. Pre legitimitu súdnej rady…

28.01.2021
nzov

Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov

Súdna rada Slovenskej republiky vyhlásila doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov. Lehota na predloženie kandidátov je stanoven…

27.01.2021
nzov

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil 27. januára 2021 výberové konanie na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom sp…

27.01.2021