Prechod výkonu súdnictva z krajských súdov na správne súdy od 1. júna 2023

Publikované

Súdna rada Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 zákona č. 151/2022 Z. z. o zriadení správnych súdov v znení zákona č. 398/2022 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 150/2022 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zverejňuje údaje o počte sudkýň/sudcov, ktorí požiadali o preloženie podľa § 3 ods. 8 tohto zákona na príslušný správny súd, o počte sudkýň/sudcov, ktorí boli preložení, pridelení a dočasne pridelení na správny súd a údaje o počte úspešných uchádzačov vo výberovom konaní podľa § 3 ods. 9 tohto zákona na voľné miesto sudkyne/sudcu na príslušnom správnom súde.

Z celkového súčtu týchto počtov vyplýva prechod výkonu súdnictva od 1. júna 2023 z krajských súdov na správne súdy vo všetkých veciach, v ktorých je od 1. júna 2023 daná právomoc správnych súdov podľa § 3 ods. 3 písm. a), b) a c) zákona č. 151/2022 Z. z. o zriadení správnych súdov v znení zákona č. 398/2022 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 150/2022 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.


Prílohu si môžete pozrieť TU pdf - 311kB


Ďalšie tlačové správy

{{!-- Filetypes --}}