Prechod výkonu súdnictva z krajských súdov na správne súdy od 1. júna 2023

01.03.2023

Súdna rada Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 zákona č. 151/2022 Z. z. o zriadení správnych súdov v znení zákona č. 398/2022 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 150/2022 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zverejňuje údaje o počte sudkýň/sudcov, ktorí požiadali o preloženie podľa § 3 ods. 8 tohto zákona na príslušný správny súd, o počte sudkýň/sudcov, ktorí boli preložení, pridelení a dočasne pridelení na správny súd a údaje o počte úspešných uchádzačov vo výberovom konaní podľa § 3 ods. 9 tohto zákona na voľné miesto sudkyne/sudcu na príslušnom správnom súde.

Z celkového súčtu týchto počtov vyplýva prechod výkonu súdnictva od 1. júna 2023 z krajských súdov na správne súdy vo všetkých veciach, v ktorých je od 1. júna 2023 daná právomoc správnych súdov podľa § 3 ods. 3 písm. a), b) a c) zákona č. 151/2022 Z. z. o zriadení správnych súdov v znení zákona č. 398/2022 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 150/2022 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.


Prílohu si môžete pozrieť TU pdf - 311kB

nzov

Voľba jednej členky/jedného člena Súdnej rady Slovenskej republiky sudkyňami/sudcami v západoslovenskom volebnom obvode

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky vyhlásil dňa 22. marca 2023 podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 17 ods. …

22.03.2023
nzov

Názory, príspevky a vystúpenia v médiách členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) má podľa Ústavy Slovenskej republiky osemnásť členiek a členov. Pre legitimitu súdnej rady…

22.03.2023
nzov

Členka a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky na Okrúhlom stole o posudzovaní integrity a etických štandardov pri výbere sudcov a sudkýň. Filozofická fakulta UK Bratislava, 21.marec 2023

Na pozvanie Projektového tímu Katedry politológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave sa členka súdnej rady Lucia Berdisová, člen súdnej rady A…

21.03.2023
nzov

Odlišné stanovisko Lucie Berdisovej členky Súdnej rady Slovenskej republiky k uzneseniu č. 63/2023 zo 16. februára 2023

Stanovisko členky Súdnej rady Slovenskej republiky, vznesené k bodu programu „Trestný čin ohýbania práva podľa § 326a Trestného zákona a súvisiacic…

20.03.2023