Predĺženie lehoty na predloženie návrhov kandidátov na prísediace sudkyne/prísediacich sudcov disciplinárnych senátov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

16.12.2021
Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky predĺžil v súvislosti s vyhlásenou voľbou lehotu na predkladanie návrhov kandidátov na prísediace sudkyne/prísediacich sudcov disciplinárnych senátov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky do 23. decembra 2021.

Príloha pdf - 320kB
nzov

Informácia o 1. pracovnom stretnutí členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2022

Dňa 13. januára  2022  sa členky a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 27i ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej r…

13.01.2022
nzov

Názory, príspevky a vystúpenia v médiách členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) má podľa Ústavy Slovenskej republiky osemnásť členiek a členov. Pre legitimitu súdnej rady…

13.01.2022
nzov

2. Zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 2. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční v dňoch 20. a 21. januára 2022 …

12.01.2022