Predseda súdnej rady diskutoval o fungovaní a budúcnosti ukrajinskej justície

Publikované

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák pozorne vníma vojnové udalosti, ktoré zasiahli celú Ukrajinu. Svojou účasťou preto podporil i online seminár, organizovaný Európskou sieťou súdnych rád. Kľúčovou témou bola práve tragická situácia na Ukrajine a možná pomoc ostatných členských súdnych rád ukrajinským kolegom.

Podnetom na zorganizovanie online seminára bol list predsedu Vysokej rady súdnictva Ukrajiny Viktora Hryshchuka, ktorý vyvolal okamžité  reakcie. Apeloval v ňom na predsedov súdnych rád, aby podporili snahy Ukrajiny stať sa členským štátom Európskej únie. Cieľom seminára bolo otvoriť diskusiu o tom, ako môžu jednotlivé justičné systémy a súdne rady v Európe pomôcť a podporiť formovanie a upevňovanie nezávislosti súdnictva a jej fungovanie na základe zodpovednosti pred spoločnosťou. Seminára sa zúčastnili okrem predsedu Vysokej rady súdnictva Ukrajiny aj predsedovia a zástupcovia súdnych rád členských štátov Európskej únie, zástupcovia Európskej komisie, predseda Európskeho združenia sudcov, zástupca Siete predsedov najvyšších súdov členských štátov Európskej únie, ako aj sudcovia z viacerých štátov Európskej únie.

Ako prvý vystúpil so svojím prejavom predseda Vysokej  rady súdnictva Ukrajiny Viktor Hryshchuk. Hneď po ňom nasledoval predseda slovenskej súdnej rady Ján Mazák. „Aj napriek tragickým udalostiam spojeným s vojnovým stavom som presvedčený, že Vysoká  rada súdnictva bude neustále pracovať v zmysle európskych štandardov, ktoré musia byť dodržiavané v každom členskom štáte Európskej únie. Cieľ je celkom jasný. Vysoká  rada súdnictva chce nepochybne posunúť  súdny systém do čo najužšieho spojenia s hodnotami nezávislosti, nestrannosti a spravodlivosti, bez ktorých neexistuje právny štát“, priblížil Ján Mazák. Aj keď v súčasnosti sa Ukrajina nachádza v mimoriadne náročnej situácii,  Vysoká rada súdnictva ďalej  pracuje na napredovaní ukrajinskej justície. .  „Súdna rada Slovenskej republiky nepochybne podporí Ukrajinu v jej snahe stať sa členom Európskej únie tým, že svojim ukrajinským kolegom vo Vysokej  rade súdnictva ponúkne všetku možnú pomoc“, uzavrel svoje vystúpenie  predseda súdnej rady Ján Mazák.

Predseda súdnej rady už  pred dvoma týždňami  reagoval na ruskú agresiu a rozpútanie vojny u našich  ukrajinských susedov. Už vtedy listom, ktorý adresoval predsedovi  Vysokej  rady súdnictva Ukrajiny vyjadril pripravenosť slovenskej súdnej rady a jej kancelárie poskytnúť potrebnú pomoc a záštitu pre členov ukrajinskej súdnej rady, zamestnancov jej kancelárie a ich rodiny.

 


Ďalšie tlačové správy