Predseda súdnej rady diskutoval s tzv. vymazanými rodičmi

28.01.2021

Predseda Súdnej rady SR, Ján Mazák, sa dnes stretol s členmi občianskych združení a iniciatív, ktoré upozorňujú na dlhoročné problémy súvisiace s porušovaním ústavných práv a medzinárodných dohovorov v rodinnoprávnej agende. Z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie sa stretnutie uskutočnilo online, aj za účasti niektorých členov súdnej rady.

Hlavnou témou diskusie bolo rozhodovanie súdov vo veciach starostlivosti súdu o maloletých s osobitným zreteľom na zbytočné prieťahy v konaní.  „Zbytočné prieťahy v rodinnoprávnej agende, ktorá zahŕňa hlavne starostlivosť súdu o maloletých a výkon rozhodnutia, sú nebezpečným fenoménom, proti ktorému sa musia prijať dovolené legislatívne a výkonné opatrenia na všetkých úrovniach,“ myslí si Ján Mazák.

Súdna rada ale na riešenie problému nemá dostatočné kompetencie. V jej právomociach nie je oprávnenie výraznejšie vstupovať do postupov rodinnoprávnych súdov. Miesto súdnej rady pri prevencii, riešení a postihovaní  zbytočných prieťahov je preto sekundárne. Východiskom zo situácie je podľa predsedu každodenný výkon súdneho dohľadu, čo je však úloha a povinnosť predsedov súdov všetkých stupňov. Ako predseda súdnej rady  trvám na tom, aby zodpovednosť za také prieťahy uplatňovali predsedovia súdov a sudcovské rady. Ak nekonajú tak, ako by mali,  tak je možné uvážiť ďalšie postupy vrátane postihu týchto funkcionárov súdov,“ tvrdí Ján Mazák.

Súdna rada napriek tomu chce riešiť otázky zbytočných prieťahov. Zákon o súdnej rade obsahuje totiž zákonný základ na to, aby mohla pôsobiť ako verejná kontrola efektívneho rodinnoprávneho súdnictva. Z oprávnení a povinností prichádzajú do úvahy: vyhodnocovanie správ o výsledkoch vnútornej revízie súdov, analýza príčin zistených nedostatkov a návrhy opatrení na ich odstránenie; prijímanie opatrení  na posilňovanie dôvery verejnosti v súdnictvo; vykonávanie  dohľadu  nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti; uplatňovanie návrhových oprávnení vo veciach disciplinárnej zodpovednosti sudcov. Na to, aby sme v súdnej rade dokázali tieto zámery uviesť aj do praxe bude nevyhnutné, aby bol určený zodpovedný zamestnanec kancelárie súdnej rady, ktorý by sa venoval len rodinnoprávnej agende, sledoval zbytočné prieťahy, prístupy predsedov súdov, najmä k nálezom ústavného súdu, analyzoval revízne správy a pravidelne o tom informoval súdnu radu,“ uzavrel predseda súdnej rady. 

nzov

Jaroslav Macek vzal späť súhlas s kandidatúrou na prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu SR

JUDr. Jaroslav Macek dnes vzal späť svoj súhlas s kandidatúrou na prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.  Rozhodnutie odô…

26.02.2021
nzov

4. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021

4. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021 sa bude konať 2. marca 2021 o 9:30 hod. prostredníctvom dištančnej formy. Na marcovom za…

22.02.2021
nzov

Bývalý sudca JUDr. Pavol Polka sa ospravedlnil slovenskej justícii

Bývalý sudca JUDr. Pavol Polka sa ospravedlnil slovenskej justícii  - 651kB

19.02.2021
nzov

Názory, príspevky a vystúpenia v médiách členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) má podľa Ústavy Slovenskej republiky osemnásť členiek a členov. Pre legitimitu súdnej rady…

19.02.2021