Predseda súdnej rady navrhol kandidátku na sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky

09.07.2020

Predseda súdnej rady, Ján Mazák, dnes podal návrh na kandidatúru Martiny Jánošíkovej na sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky. Využil tak svoju kompetenciu navrhovať uchádzačov na túto funkciu, ktorú majú napríklad aj najmenej piati členovia súdnej rady.

„Martina Jánošíková je významnou a vedúcou osobnosťou v odbore práva Európskej únie v Slovenskej republike. Jej rozsiahle znalosti a publikačné aktivity dokazujú, že ide o expertku, ktorá by, v prípade zvolenia za kandidátku a vymenovania za sudkyňu, rozhodujúcim spôsobom prispela k spolupráci Ústavného súdu a Súdneho dvora Európskej únie. Táto spolupráca je životným záujmom nielen Ústavného súdu, všeobecných súdov, ale aj riadneho fungovania právneho štátu v Slovenskej republike“, priblížil Ján Mazák.

Lehota na podanie návrhov pre oprávnené subjekty končí zajtra, teda 10. júla 2020. Úspešných kandidátov na sudcov ústavného súdu vymenuje na návrh Národnej rady Slovenskej republiky na funkčné obdobie dvanástich rokov prezidentka Slovenskej republiky.

nzov

13. a 14 zasadnutie súdnej rady bude aj za účasti verejnosti

S ohľadom na blížiaci sa termín konania 13. a 14. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky a opatrenie vydané Úradom verejného zdravotníctva Slo…

17.09.2020
nzov

Vyhlásenie predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky Jána Mazáka k akcii Národnej kriminálnej agentúry PLEVEL

Dnes slovenské súdnictvo a celá verejnosť sú opäť svedkami zatýkania sudcov a advokátov.  Národná kriminálna agentúra (ďalej len „NAKA“) spustila a…

14.09.2020
nzov

14. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 14. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 22. septembra 2020 o 09:00 hod., Miestodržiteľs…

07.09.2020
nzov

13. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 13. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 21. septembra 2020 o 09:30 hod., Miestodržiteľs…

04.09.2020