Predseda Súdnej rady nenapomenie ani nenavrhne disciplinárne konanie sudcu Okresného súdu Piešťany

18.08.2022

Na 11. zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky sa prejednával návrh predsedu súdnej rady o odôvodnenosti kvalifikovaného podnetu (sťažnosti) účastníka sporu v konaní pred Okresným súdom Piešťany, v ktorom bol zákonným sudcom Pavol Ištók.

Zákonný sudca doručil tomuto účastníkovi konania rozsudok, ktorý obsahoval viac ako 500 chýb; pochybenia boli napravené rozsiahlym opravným uznesením.

V konaní pred súdnou radou sudca potvrdil, že došlo k takému pochybeniu a vzal na seba zodpovednosť za písomné vyhotovenie rozsudku. Z diskusie, aj na základe iných písomných dôkazov, vyplynulo, že síce došlo k porušeniu povinností sudcu, avšak iba ojedinelému, pričom ide o sudcu, ktorý má, napriek tomu, že je sudcom iba od roku 2017, výborné pracovné výsledky a vykazuje náležitú  mieru integrity na náležitý a zodpovedný výkon funkcie sudcu.

Na základe toho predseda súdnej rady vzal späť svoj návrh a súdna rada vzala tento úkon na vedomie.

Predseda súdnej rady, vychádzajúc z výsledkov prejednania tejto veci pred celou súdnou radou, dospel k záveru, že na nápravu u zákonného sudcu Pavla Ištóka postačuje prejednanie jeho pochybenia pri vyhotovovaní rozsudku pred súdnou radou. Preto sudcu písomne nenapomenie ani nenavrhne jeho disciplinárne stíhanie.

O tomto rozhodnutí predsedu súdnej rady bol informovaný aj sťažovateľ, na základe ktorého podania bol podaný návrh na konanie pred súdnou radou ako aj sudca Pavol Ištók a predseda Okresného súdu Piešťany.

nzov

Predseda súdnej rady vyhlásil voľbu na kandidátov na dvoch ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil voľbu na kandidátov na dvoch ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva. Deň jej k…

27.09.2022
nzov

Vyhlásenie hromadného výberového konania pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov

           Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil 22. septembra 2022 podľa § 28a ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a…

22.09.2022
nzov

13. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 13. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční 20. septembra 2022 o 14.30 hod…

09.09.2022
nzov

Predseda súdnej rady opätovne vyhlásil voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

Súdnej rade patrí právomoc predkladať vláde Slovenskej republiky návrhy kandidátov, ktorí by mali pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodných s…

05.09.2022