Predseda súdnej rady opätovne vyhlásil voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

05.09.2022
Súdnej rade patrí právomoc predkladať vláde Slovenskej republiky návrhy kandidátov, ktorí by mali pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodných súdnych orgánoch. Jednou z jej dlhodobých snáh je obsadiť pozíciu sudcu Všeobecného súdu Európskej únie. Ani posledný raz sa túto významnú funkciu nepodarilo obsadiť. Jedinou kandidátkou bola sudkyňa pôsobiaca ako predsedníčka senátu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, Katarína Benczová. Na ostatnom augustom zasadnutí ju však členovia súdnej rady nezvolili  za kandidátku na sudkyňu Všeobecného súdu Európskej únie. Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák preto dnes opätovne vyhlásil voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie. Deň ich konania určil na 15. novembra tohto roka. Uchádzačov o túto funkciu možno navrhovať do 14. októbra 2022 do 15:00 hod.

Vyhlásenie volieb pdf - 415kB
nzov

Predseda súdnej rady vyhlásil voľbu na kandidátov na dvoch ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil voľbu na kandidátov na dvoch ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva. Deň jej k…

27.09.2022
nzov

Vyhlásenie hromadného výberového konania pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov

           Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil 22. septembra 2022 podľa § 28a ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a…

22.09.2022
nzov

13. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 13. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční 20. septembra 2022 o 14.30 hod…

09.09.2022
nzov

Oznámenie o zmene termínu konania volieb

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky oznámil všetkým oprávneným subjektom podľa § 27g ods. 1 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej…

31.08.2022