Predseda súdnej rady sa stretol s veľvyslankyňou Holandského kráľovstva

26.10.2022

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák privítal na pôde súdnej rady v Miestodržiteľskom paláci veľvyslankyňu Holandského kráľovstva Gabriellu Sancisi. Návštevy sa zúčastnili aj členky Vzdelávacieho a študijného centra pre holandské súdnictvo Anna Tapahary a Lisa Petrusma. Hlavným dôvodom stretnutia bola výmena praktických, odborných i teoretických informácií v oblasti justičného systému.

Zahraničnú delegáciu zaujala hlavne téma všeobecného vzdelávania sudcov. Predseda súdnej rady ich informoval o obsahovej náplni vzdelávania sudcov. Priblížil im detaily osvojenia si praktických zručností potrebných na výkon funkcie sudcu. Zdôraznil tiež potrebu celoživotného vzdelávania v oblasti justície s ohľadom na spoločnú európsku právnu kultúru. Ďalšou dôležitou témou bolo aj vzdelávanie v oblasti profesijnej etiky sudcov a problematika etiky a morálnej integrity. „Vymenili sme si skúsenosti, ktoré máme a to z ich hľadiska ako aj toho nášho. Došli sme k záveru, že všetko je možné skvalitniť. Privítal som, že nám ponúkli pomoc v modernizácii nášho systému vzdelávania a pri určitých prístupoch, ktoré by mohli viesť k posilňovaniu schopností a zručností sudcov súdiť“, priblížil predseda súdnej rady Ján Mazák.

Podľa jeho slov bola návšteva prospešná hlavne kvôli výmene informácií. Zo strany Holandského kráľovstva cítiť ochotu pomôcť slovenskej justícii stať sa európskou justíciou. „Mali presnú predstavu o tom, čo by nám mohli ponúknuť, ktorá by sa dala realizovať v našej Justičnej akadémii. To však za predpokladu, že by sa našli ľudia, ktorí by boli schopní tieto nápady a veľmi dobré skúsenosti preniesť aj na pôdu Justičnej akadémie Slovenska“, uzavrel predseda súdnej rady Ján Mazák.

IMG-1792  

IMG-1790

IMG-1791

 

nzov

Oznámenie o termíne a mieste konania ústnej časti hromadného výberového konania pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov

Oznámenie miesta a času uskutočnenia ústnej časti hromadného výberového konania pre obvod Krajského súdu v Bratislave Ústna časť hromadného…

30.11.2022
nzov

Súdna rada zvolila troch kandidátov na európske súdy

Voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie ako aj voľby na kandidátov na dvoch ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva vyhl…

15.11.2022
nzov

15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční: 15. novembra 2022 o 11.30 …

08.11.2022
nzov

Príhovor prezidenta ENCJ počas návštevy Výkonnej rady Európskej siete súdnych rád v Budapešti

V októbri toho roka sa členovia Výkonnej rady ENCJ stretli v Budapešti. Cieľ návštevy bol zistiť  aktuálny stav právneho štátu v Maďarsku a predovš…

28.10.2022