Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky bol očkovaný proti COVID-19

27.12.2020

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák sa v nedeľu 27. decembra 2020 podrobil očkovaniu proti ochoreniu COVID-19 na Klinike infektológie a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice Luisa Pasteura v Košiciach. 

Ako sa vyjadril po očkovaní,  považuje ho, vzhľadom na vysoký počet odročených pojednávaní v posledných mesiacoch, meškajúcich rozsudkov a iných rozhodnutí, spôsobených infikovaním sudcov a súdnych osôb COVID-19,   za jediný účinný spôsob, akým sa   v slovenskom súdnictve postupne zabezpečí plynulý výkon spravodlivosti, nerušené pojednávania a rozhodovanie vecí patriacich do právomoci justície v rozumnom čase.

nzov

Predseda súdnej rady diskutoval s tzv. vymazanými rodičmi

Predseda Súdnej rady SR, Ján Mazák, sa dnes stretol s členmi občianskych združení a iniciatív, ktoré upozorňujú na dlhoročné problémy súvisiace s p…

28.01.2021
nzov

Názory, príspevky a vystúpenia v médiách členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) má podľa Ústavy Slovenskej republiky osemnásť členiek a členov. Pre legitimitu súdnej rady…

28.01.2021
nzov

Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov

Súdna rada Slovenskej republiky vyhlásila doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov. Lehota na predloženie kandidátov je stanoven…

27.01.2021
nzov

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil 27. januára 2021 výberové konanie na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom sp…

27.01.2021