Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky opakovane vyhlasuje novú voľbu na kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej Únie

15.03.2021

Predseda súdnej rady rozhodol o vyhlásení nových volieb na kandidáta na post dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej Únie za Slovenskú republiku so sídlom v Luxembursku. Voľby sa uskutočnia dňa 15. júna 2021 o 9.30 hodine v sídle Súdnej rady Slovenskej republiky na Hlavnom námestí číslo 8 v Bratislave. 

Oprávnení navrhovatelia môžu podávať návrhy na kandidátov na dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ do 17. mája 2021. Návrhy musia byť doručené najneskôr v tento deň do 17.00 hodiny. 

Celé znenie vyhlásenia aj s podmienkami pre kandidátov si môžete prečítať tu pdf.

nzov

Súdna rada v kompletnej zostave

Koncom minulého roka sa vzdal členstva v súdnej rade Juraj Kliment.  Zostalo jedno voľné miesto, ktoré obsadzuje  vláda Slovenskej republiky.  Súdn…

16.04.2021
nzov

Zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky ako výberovej komisie pre výber kandidátov na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky – verejné hlasovanie v druhom kole výberového konania

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky ako výberovej komisie pre výber kandidátov na Najvyšší…

16.04.2021
nzov

Vyhlásenie hromadného výberového konania pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov v obvode krajských súdov

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil 16. apríla 2021, podľa § 28a ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a…

16.04.2021
nzov

Zmena vyhlásenia druhého kola výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák zmenil vyhlásenie druhého kola výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvy…

16.04.2021