Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky podal disciplinárny návrh na sudkyňu Máriu Moskvičovú

Publikované
Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák dnes podal na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky disciplinárny návrh proti sudkyni Mestského súdu Bratislava IV Márii Moskvičovej. Návrh odôvodnil tým, že sudkyňa svojím konaním porušila zákonnú povinnosť dodržiavať zásady sudcovskej etiky. 

Porušenie zásad sudcovskej etiky spočívalo v tom, že sudkyňa Mária Moskvičová pri vykonávaní dohľadu nad spĺňaním predpokladov jej sudcovskej spôsobilosti na júnovom zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky nevedela pravdivo a dôveryhodne vysvetliť, z akého dôvodu kontaktovala viaceré členky a viacerých členov súdnej rady pred rozhodovaním o jej žiadosti o preloženie na Správny súd v Košiciach. 

Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák navrhol Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky, aby sudkyni uložil disciplinárne opatrenie - napomenutie.
 

Ďalšie tlačové správy

{{!-- Filetypes --}}