Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky vyhlasuje novú voľbu na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej Únie

13.01.2021
Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák zrušil zasadnutie súdnej rady, ktoré sa malo konať 2. februára 2021 s jediným bodom programu: Voľba kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ so sídlom v Luxembursku. Dôvodom zrušenia tohto zasadnutia je to, že oprávnení navrhovatelia nepredložili súdnej rade žiaden návrh kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ so sídlom v Luxembursku. 
Súčasne predseda súdnej rady rozhodol o vyhlásení nových volieb kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ so sídlom v Luxembursku na 23. marca 2021 o 9.30 hodine v sídle Súdnej rady Slovenskej republiky na Hlavnom námestí číslo 8 v Bratislave. 

Oprávnení navrhovatelia môžu podávať návrhy kandidátov na dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ so sídlom v Luxembursku do 1. marca 2021. Návrhy musia byť doručené najneskôr 1. marca 2021 do 17.00 hodiny. 

Celé znenie vyhlásenia aj s podmienkami pre kandidátov si môžete prečítať tu pdf - 450kB.
nzov

Predseda súdnej rady diskutoval s tzv. vymazanými rodičmi

Predseda Súdnej rady SR, Ján Mazák, sa dnes stretol s členmi občianskych združení a iniciatív, ktoré upozorňujú na dlhoročné problémy súvisiace s p…

28.01.2021
nzov

Názory, príspevky a vystúpenia v médiách členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) má podľa Ústavy Slovenskej republiky osemnásť členiek a členov. Pre legitimitu súdnej rady…

28.01.2021
nzov

Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov

Súdna rada Slovenskej republiky vyhlásila doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov. Lehota na predloženie kandidátov je stanoven…

27.01.2021
nzov

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil 27. januára 2021 výberové konanie na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom sp…

27.01.2021