Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky vyhlasuje voľbu na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej Únie

07.12.2020

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák, vyhlásil 7. decembra 2020 voľbu na kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie. Voľba sa uskutoční dňa 2. februára 2021 so začiatkom o 10:00. Oprávnení navrhovatelia môžu svoje návrhy na kandidáta predkladať v lehote do 11. januára 2021. Celé znenie vyhlásenia aj s podmienkami pre kandidátov si môžete prečítať tu pdf - 450kB.

nzov

Predseda súdnej rady diskutoval s tzv. vymazanými rodičmi

Predseda Súdnej rady SR, Ján Mazák, sa dnes stretol s členmi občianskych združení a iniciatív, ktoré upozorňujú na dlhoročné problémy súvisiace s p…

28.01.2021
nzov

Názory, príspevky a vystúpenia v médiách členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) má podľa Ústavy Slovenskej republiky osemnásť členiek a členov. Pre legitimitu súdnej rady…

28.01.2021
nzov

Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov

Súdna rada Slovenskej republiky vyhlásila doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov. Lehota na predloženie kandidátov je stanoven…

27.01.2021
nzov

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil 27. januára 2021 výberové konanie na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom sp…

27.01.2021