Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky vyhlasuje voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej Únie

09.04.2021

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák, vyhlásil dňa 9. apríla 2021 voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej Únie. Deň ich konania ustanovil na 13. októbra 2021 so začiatkom o 9:30 hod. Oprávnené subjekty na predloženie návrhu na kandidáta na post sudcu, ktorý bude zastupovať Slovenskú republiku v tomto medzinárodnom súdnom orgáne môžu predkladať súdnej rade v lehote do 14. septembra 2021 do 15:00 hod. Súčasný mandát uplynie 26 národným sudcom, medzi ktorými je aj slovenský sudca JUDr. Juraj Schwarcz, dňa 31. augusta 2022. Za účelom zachovania kontinuity fungovania Všeobecného súdu Európskej Únie boli členské štáty vyzvané, aby v dostatočnom predstihu predložili svoje návrhy na kandidátov na tento medzinárodný post. Kandidáti za jednotlivé členské štáty budú musieť zvládnuť nielen výberový proces na národnej úrovni, ale aj vypočúvanie pred Výborom ustanoveného podľa článku 255 Zmluvy o fungovaní Európskej Únie, ktorý bol zriadený za účelom posudzovania vhodnosti kandidátov na sudcov a generálnych advokátov Súdneho dvora Európskej Únie.

Celý text vyhlásenia si môžete prečítať tu: pdf - 652kB

nzov

Zmena vyhlásenia 3. kola výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady dňa 7. mája 2021 zmenil vyhlásenie tretieho kola výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom…

07.05.2021
nzov

Oznámenie o zmene miesta konania písomnej časti hromadného výberového konania pre obvod Krajského súdu v Bratislave

Oznámenie o zmene miesta konania písomnej časti hromadného výberového konania pre obvod Krajského súdu v Bratislave 

03.05.2021
nzov

Zmena termínu zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky konajúcej ako výberová komisia – verejné hlasovanie

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zmenil termín zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky konajúcej ako výberová komisia pôvodne stanoven…

30.04.2021
nzov

Žrebovanie poradia uchádzačov o kandidatúru na sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky – druhé kolo výberového konania

Dňa 29.4.2021 sa uskutočnilo žrebovanie poradia uchádzačov vo verejnom vypočutí druhého kola výberového konania na funkciu sudcu Najvyššieho správn…

29.04.2021