Predseda súdnej rady vyhlásil voľby kandidátov na sudcu a dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

20.09.2021
Po tom ako Súdnej rade Slovenskej republiky oprávnené subjekty nedoručili žiaden návrh na kandidátov na sudcov Všeobecného súdu, predseda súdnej rady Ján Mazák zrušil voľby, ktoré sa mali konať dňa 13. októbra 2021 a bezodkladne vyhlásil ďalšie, v poradí už štvrté voľby, na obsadenie týchto funkcií. Voľby kandidátov na sudcu a dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie by sa mali konať 2. decembra tohto roku. Oprávnení navrhovatelia na predloženie kandidáta na tieto funkcie tak môžu spraviť najneskôr do 5. novembra 2021 do 15:00.

Požiadavky na kandidáta podľa práva európskej únie bude následne vyhodnocovať poradný panel zriadený podľa článku 255 Zmluvy o fungovaní EÚ. Posudzujú sa nielen právnické schopnosti kandidáta, ale tiež profesionálne skúsenosti, znalosti jazykov, schopnosť vykonávať funkciu sudcu a mravná pripravenosť.

Vláda Slovenskej republiky je povinná nominovať dvoch kandidátov na Všeobecný súd Európskej únie. Funkciu sudcu a dodatočného sudcu sa však doteraz ani po opakovaných pokusoch nepodarilo obsadiť.

Vyhlásenie voľby kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie pdf - 551kB

Vyhlásenie voľby kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie pdf - 451kB
 
 
nzov

Informácia o 6. pracovnom stretnutí členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2022

Dňa 11. mája 2022 sa členky a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 27i ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republ…

11.05.2022
nzov

Predseda súdnej rady vyhlásil voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

Súdnej rade patrí právomoc predkladať vláde Slovenskej republiky návrhy kandidátov, ktorí by mali pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodných…

10.05.2022
nzov

Súdnej rade nedoručili žiaden návrh na kandidátov na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

Súdnej rade Slovenskej republiky opäť nebol doručený do zákonom stanovenej lehoty žiaden návrh na kandidáta alebo kandidátku na obsadenie funkcie s…

29.04.2022
nzov

Komisár pre spravodlivosť navštívil sídlo Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák dnes privítal v sídle súdnej rady komisára pre spravodlivosť Didiera Reyndersa. Okrem predsedu …

29.04.2022