Predseda súdnej rady vyhlásil voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

Publikované

Slovenská republika dlhodobo nedokáže obsadiť funkciu sudcu Všeobecného súdu Európskej únie. Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky preto opakovane vyhlasuje voľby, v ktorých by dostali oprávnení navrhovatelia možnosť nominovať kandidátov, o ktorých kvalitách na túto pozíciu sú presvedčení. Na predloženie návrhu majú tentoraz lehotu do 29. apríla 2022 (do 15:00 hod). Návrh na kandidáta musí spĺňať ústavné náležitosti podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, ale zároveň musí zohľadňovať aj kritériá výboru 255. 

Úspešný kandidát na sudcu by mal pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodných súdnych orgánoch. Voľba sa uskutoční na riadnom zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky dňa 18. mája 2022.

Príloha: Voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie pdf - 145kB


Ďalšie tlačové správy

{{!-- Filetypes --}}