Predseda súdnej rady vyhlásil voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

03.03.2022

Slovenská republika dlhodobo nedokáže obsadiť funkciu sudcu Všeobecného súdu Európskej únie. Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky preto opakovane vyhlasuje voľby, v ktorých by dostali oprávnení navrhovatelia možnosť nominovať kandidátov, o ktorých kvalitách na túto pozíciu sú presvedčení. Na predloženie návrhu majú tentoraz lehotu do 29. apríla 2022 (do 15:00 hod). Návrh na kandidáta musí spĺňať ústavné náležitosti podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, ale zároveň musí zohľadňovať aj kritériá výboru 255. 

Úspešný kandidát na sudcu by mal pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodných súdnych orgánoch. Voľba sa uskutoční na riadnom zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky dňa 18. mája 2022.

Príloha: Voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie pdf - 145kB

nzov

Súdna rada dnešným dňom ukončila svoje 9. zasadnutie

Tretí rokovací deň 9. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky odštartoval rozhodovaním súdnej rady o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti, ako…

21.09.2023
nzov

Súdna rada zvolila kandidátov na najvýznamnejšie európske súdy

Na pôde Súdnej rady Slovenskej republiky sa v týchto dňoch konalo trojdňové zasadnutie, ktorého súčasťou boli aj voľby kandidátov na sudcov a sudky…

21.09.2023
nzov

Súdna rada má za sebou druhý septembrový rokovací deň

Druhý deň 9. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky pokračovalo rokovanie v súlade so schváleným programom a súdna rada prijala hneď niekoľko …

20.09.2023
nzov

Názory, príspevky a vystúpenia v médiách členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) má podľa Ústavy Slovenskej republiky osemnásť členiek a členov. Pre legitimitu súdnej rady…

14.09.2023