Predseda súdnej rady vyhlásil voľby na kandidátov na sudcu a dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

10.01.2022

Pre Slovenskú republiku predstavuje dlhodobý problém obsadiť významné funkcie sudcu a dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie. Predseda súdnej rady opakovane vyhlasuje voľby na tieto dva posty. V novembri minulého roka však musel zrušiť v poradí už štvrté voľby. Dôvodom bolo, že súdnej rade do zákonom stanovenej lehoty nebol doručený žiaden návrh na kandidátov na tieto funkcie. Situácia sa zopakovala aj tento raz a ani na piaty pokus sa nepodarilo nájsť vhodných kandidátov.

Povinnosť Slovenskej republiky nominovať dvoch kandidátov na Všeobecný súd Európskej únie však aj naďalej pretrváva. A tak dnes predseda súdnej rady vyhlásil nové voľby na kandidátov na sudcu a dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie. Dňom ich konania je 17. marec 2022, pričom oprávnení navrhovatelia majú možnosť predkladať návrhy na kandidátov v lehote do 11. februára 2022 (do 15:00).

Požiadavky na kandidáta podľa práva európskej únie bude následne vyhodnocovať poradný výbor zriadený podľa článku 255 Zmluvy o fungovaní EÚ. Posudzujú sa nielen právnické schopnosti kandidáta, ale tiež profesionálne skúsenosti, znalosti jazykov, schopnosť vykonávať funkciu sudcu a morálna integrita.

Voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie pdf - 335kB
Voľby na kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie pdf- 395kB

nzov

Informácia o 1. pracovnom stretnutí členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2022

Dňa 13. januára  2022  sa členky a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 27i ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej r…

13.01.2022
nzov

Názory, príspevky a vystúpenia v médiách členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) má podľa Ústavy Slovenskej republiky osemnásť členiek a členov. Pre legitimitu súdnej rady…

13.01.2022
nzov

2. Zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 2. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční v dňoch 20. a 21. januára 2022 …

12.01.2022