Predseda súdnej rady vyhlásil voľby na kandidátov na troch ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva

21.06.2022

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil voľby na kandidátov na troch ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva. Oprávnení navrhovatelia majú možnosť predkladať návrhy na kandidátov do 15. júla 2022 najneskôr do 15:00 hod. Deň konania volieb určil na 22. augusta tohto roka so začiatkom o 9:30. Viac informácií sa dozviete po kliknutí na priložené prílohy.

Vyhlásenie volieb pdf - 130kB

Pravidlo 29 – Ad hoc sudcovia Európskeho súdu pre ľudské práva pdf - 128kB

nzov

Súdnej rade bol podaný jeden návrh na kandidátku na sudkyňu Všeobecného súdu Európskej únie

Ešte v marci tohto roka opakovane vyhlásil predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európsk…

30.06.2022
nzov

Vyhlásenie Súdnej rady Slovenskej republiky k množiacim sa verbálnym útokom voči sudkyniam, sudcom a súdom

Súdna rada Slovenskej republiky na svojom 9. zasadnutí konanom 15. júna 2022 schválila uznesením číslo 133/2022 Vyhlásenie Súdnej rady Slovenskej r…

16.06.2022
nzov

Majetkové priznania sudcov za rok 2021

Na webovom sídle Súdnej rady Slovenskej republiky sú od dnešného dňa zverejnené majetkové priznania sudcov za rok 2021.  Odkaz na majetkové priz…

16.06.2022
nzov

Príhovor predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky pri príležitosti jubilejného výročia súdnej rady

Ponúkame vám príhovor predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky Jána Mazáka pri príležitosti 20. výročia vzniku Súdnej rady Slovenskej republiky. P…

13.06.2022