Predsedníčka súdnej rady má za sebou prvé oficiálne stretnutie s novým predsedom Ústavného súdu SR

14.05.2019

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky, Lenka Praženková, sa stretla s úradujúcim predsedom Ústavného súdu Slovenskej republiky, Ivanom Fiačanom. V rámci prvej oficiálnej návštevy, ktorá sa konala necelý mesiac po jeho vymenovaní do funkcie, predsedníčka súdnej rady vyslovila presvedčenie, že nový predseda je jeden z najvýznamnejších predstaviteľov ochrany ústavnosti na Slovensku. Výraznou mierou sa tak môže podieľať na formovaní i rozvoji Ústavného súdu Slovenskej republiky ako demokratickej inštitúcie, ktorá v súčasnosti prechádza rozsiahlou personálnou obmenou.

V rámci diskusie oboznámila úradujúceho predsedu o doterajšej spolupráci súdnej rady s Ústavným súdom SR, v ktorej bude zo svojej pozície predsedníčky súdnej rady pokračovať naďalej. Stretnutie smerovalo aj k hľadaniu nových možností a prehlbovania kooperácie oboch inštitúcií v rámci ich zákonných kompetencií.

Témy prvotného stretnutia smerovali tiež k najdôležitejším a aktuálnym problémom slovenskej justície a ich alternatívnych riešení. Vzájomná spolupráca vrcholných predstaviteľov orgánov súdnej moci môže byť, okrem iného, nápomocnou pri riešení stavu justície na Slovensku ako celku.

Predsedníčka+Fiačan


 

nzov

Vyhlásenie Súdnej rady Slovenskej republiky o chorobnosti sudkýň a sudcov

(Uznesenie č. 256/2020 bolo prijaté 17 hlasmi za. Jedna členka súdnej rady nehlasovala)   Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna r…

14.10.2020
nzov

15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 27. októbra 2020 o 09:00 hod., Miestodržiteľský…

12.10.2020
nzov

Vyhlásenie predsedu Špecializovaného trestného súdu Jána Hrubalu a predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky Jána Mazáka, vo veci podania disciplinárneho návrhu na sudcu ŠTS Michala Trubana

Predseda Špecializovaného trestného súdu Ján Hrubala a predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák sa na dnešnom stretnutí dohodli na podan…

06.10.2020
nzov

Predseda súdnej rady vyhlásil hromadné výberové konanie

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák, vyhlásil 2. októbra 2020 hromadné výberové konanie pre vopred neurčený počet voľných miest su…

02.10.2020