Predsedníčka súdnej rady má za sebou prvé oficiálne stretnutie s novým predsedom Ústavného súdu SR

14.05.2019

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky, Lenka Praženková, sa stretla s úradujúcim predsedom Ústavného súdu Slovenskej republiky, Ivanom Fiačanom. V rámci prvej oficiálnej návštevy, ktorá sa konala necelý mesiac po jeho vymenovaní do funkcie, predsedníčka súdnej rady vyslovila presvedčenie, že nový predseda je jeden z najvýznamnejších predstaviteľov ochrany ústavnosti na Slovensku. Výraznou mierou sa tak môže podieľať na formovaní i rozvoji Ústavného súdu Slovenskej republiky ako demokratickej inštitúcie, ktorá v súčasnosti prechádza rozsiahlou personálnou obmenou.

V rámci diskusie oboznámila úradujúceho predsedu o doterajšej spolupráci súdnej rady s Ústavným súdom SR, v ktorej bude zo svojej pozície predsedníčky súdnej rady pokračovať naďalej. Stretnutie smerovalo aj k hľadaniu nových možností a prehlbovania kooperácie oboch inštitúcií v rámci ich zákonných kompetencií.

Témy prvotného stretnutia smerovali tiež k najdôležitejším a aktuálnym problémom slovenskej justície a ich alternatívnych riešení. Vzájomná spolupráca vrcholných predstaviteľov orgánov súdnej moci môže byť, okrem iného, nápomocnou pri riešení stavu justície na Slovensku ako celku.

Predsedníčka+Fiačan


 

nzov

Stanovisko predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky

Stanovisko predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky k rozhodnutiu Sudcovskej rady Špecializovaného trestného súdu nekonať vo veci sudcu Michala Tr…

11.08.2020
nzov

12. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 12. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 24. augusta 2020 o 09:00 hod., Miestodržiteľský…

07.08.2020
nzov

Vyhlásenie voľby podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák, vyhlásil 27. júla 2020 voľbu podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na 21. septemb…

27.07.2020
nzov

Voľba kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák, dnes – t.j. 27.07 2020 vyhlásil voľbu na kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Euró…

27.07.2020